×

แบงก์ชาติแจง ไม่ได้เก็งกำไรค่าเงิน ทำความเข้าใจประชาชนเรื่องเงินสำรองฯ ใหม่

07.05.2018
  • LOADING...

จันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่าขณะนี้มีกระแสข่าวเกี่ยวเรื่องผลขาดทุนของแบงก์ชาติถูกแชร์ออกไปตามโซเชียลมีเดียและอาจสร้างความตกใจให้กับผู้อ่าน ซึ่งข่าวเหล่านั้นมีข้อเท็จจริงและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหลายประการ แบงก์ชาติจึงขอชี้แจงดังนี้

 

1. แบงก์ชาติไม่ได้เก็งกำไรค่าเงิน ซึ่งการเข้าซื้อเงินตราต่างประเทศเป็นการป้องกันไม่ให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเร็วเกินควร ซึ่งอาจเป็นผลเสียต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ แบงก์ชาติมีหน้าที่บริหารเงินสำรองระหว่างประเทศโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ระยะยาว และเปิดเผยตัวเลขฐานะทุนสำรองระหว่างประเทศทุกสัปดาห์อยู่แล้ว

 

2. สำหรับเงินสำรองระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากเงินตราต่างประเทศไหลเข้ามาในประเทศไทยมาก ทั้งจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงต่อเนื่องมาหลายปีและการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ

 

3. จากข้อมูล ณ สิ้นปี 2560 แบงก์ชาติมีเงินสำรองระหว่างประเทศรวมฐานะการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าประมาณ 2.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐ กรณีที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจึงเกิดการขาดทุนทางบัญชีขึ้น และถ้าเงินบาทอ่อนค่าลง เงินสำรองระหว่างประเทศที่ตีมูลค่าเป็นเงินบาทก็จะเพิ่มขึ้นหรือมีกำไรทางบัญชี โดยปกติเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น ค่าเงินมีแนวโน้มแข็งขึ้น ธนาคารกลางของทุกประเทศก็มักจะขาดทุนจากการตีราคาอยู่แล้ว แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี ค่าเงินอ่อนค่าลง ก็จะทำให้ธนาคารกลางมีกำไรจากการตีราคาด้วยเช่นกัน

 

4. เงินสำรองระหว่างประเทศต้องเก็บอยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศสำหรับรองรับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ การไปลงทุนในต่างประเทศของคนไทย และเป็นกันชนรองรับการไหลออกของเงินทุน ขณะนี้เงินสำรองระหว่างประเทศของไทยอยู่ในระดับมั่นคงเพียงพอ ซึ่งต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 ชัดเจน

 

และ 5. เงินสำรองระหว่างประเทศที่แบงก์ชาติซื้อเข้ามาอยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศไม่ได้เสื่อมคุณภาพลงเมื่อเวลาผ่านไปเหมือนกับสินค้าเกษตรหรือสินค้าโภคภัณฑ์ที่บางฝ่ายนำไปเปรียบเทียบ ซึ่งมูลค่าของเงินสำรองระหว่างประเทศในรูปของเงินบาทจะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงตามอัตราแลกเปลี่ยน การขาดทุนจากการตีราคาทางบัญชี ซึ่งเงินสำรองที่แบงก์ชาติถืออยู่ไม่ได้ด้อยค่าลงเรื่อยๆ จนอาจจะสร้างปัญหาให้แก่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศแต่อย่างใด

 

อ้างอิง: ธนาคารแห่งประเทศไทย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising