×

กทม. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โดย THE STANDARD TEAM
02.04.2024
  • LOADING...

วานนี้ (1 เมษายน) ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

กรุงเทพมหานครกำหนดจัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน กรุงเทพมหานครได้น้อมนำงานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ จัดกิจกรรมเต้นบาสโลบ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร จากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานเขต 50 เขต รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,969 คน 

 

ซึ่งเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงและเสริมสร้างสมรรถภาพที่ดีแก่ร่างกาย นอกจากนั้นเพื่อให้ประชาชนมีความรัก เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกันทำความดี รู้รักสามัคคี รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 

กิจกรรมอื่นๆ ภายในงานประกอบด้วย การแสดงรำถวายพระพร การบรรเลงดนตรีวงคอนเทม เดี่ยวระนาด 6 ราง การแสดงดนตรีวงโปงลาง พร้อมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้า อาหารอร่อยของดี 50 เขต

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising