×

กทม. ติดตามข้อมูลลานกีฬา 933 แห่ง ต่อยอดเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ 2025 ที่กรุงเทพมหานคร

โดย THE STANDARD TEAM
21.05.2024
  • LOADING...
เจ้าภาพซีเกมส์ 2025

วันนี้ (21 พฤษภาคม) ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมการประสานการปฏิบัติงานระหว่างสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานเขต เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาลานกีฬาของกรุงเทพมหานคร

 

ที่ประชุมมีการรายงานถึงการพัฒนาและปรับปรุงลานกีฬากรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้วยการพัฒนาลานกีฬาร่วมกับประชาชนและเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้ลานกีฬาเป็นสถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ตามความต้องการ 

 

ซึ่งในปัจจุบันลานกีฬากรุงเทพมหานครมีจำนวน 933 แห่ง แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ลานกีฬาสาธารณะ 100 แห่ง ลานกีฬาชุมชน 494 แห่ง และลานกีฬาโรงเรียน 339 แห่ง โดย กทม. ตั้งเป้าหมาย 4 ปีเพื่อพัฒนาปรับปรุงลานกีฬากรุงเทพมหานคร (ปี 2566-2569) โดยในปี 2566 มีเป้าหมาย 180 แห่ง, ปี 2567 มีเป้าหมาย 162 แห่ง, ปี 2568 มีเป้าหมาย 108 แห่ง และปี 2569 มีเป้าหมาย 104 แห่ง

 

ศานนท์ได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 เขตรายงานการเปลี่ยนแปลงของลานกีฬาในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน เช่น การยุบลานกีฬาที่ไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัย รกร้าง และประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว การพิจารณาแยกประเภทของลานกีฬาที่เป็นสาธารณะให้ชัดเจน เนื่องจากบางลานกีฬาอยู่ในพื้นที่ราชการหรือเอกชน ทำให้ไม่สามารถเปิดเป็นสาธารณประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการรายงานถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการพัฒนาลานกีฬาในทุกมิติ 

 

และการพิจารณายุบหรือยกเลิกลานกีฬาในพื้นที่ ส่งผลให้กองการกีฬาได้รวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เพื่อนำไปวิเคราะห์หรือประสานงานแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับการที่กรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ 2025 ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาลานกีฬาของกรุงเทพมหานคร 

 

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 เขต รายงานการเปลี่ยนแปลงของบ้านหนังสือในพื้นที่เขตให้เป็นปัจจุบัน การตรวจสอบสถานะทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ที่ดินของบ้านหนังสือ ส่งให้กลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง และเสนอของบประมาณ รวมถึงพิจารณายุบหรือยกเลิกบ้านหนังสือ เพื่อให้บ้านหนังสือเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ โดยการพัฒนาปรับปรุงบ้านหนังสือประจำปี 2567 มีเป้าหมาย 45 แห่งใน 39 เขต

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising