×

กทม. เตรียมแผนรับมือพายุโซนร้อน ‘เตี้ยนหมู่’ ส่งหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วม

โดย THE STANDARD TEAM
25.09.2021
 • LOADING...
อัศวิน ขวัญเมือง

วันนี้ (25 กันยายน) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนพายุโซนร้อน ‘เตี้ยนหมู่’ ส่งผลให้ทั่วประเทศมีฝนตกหนักรวมถึงพื้นที่ กทม. ด้วย กรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ ประกอบด้วย 

 

 1. ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากเรดาร์ตรวจฝนของกรุงเทพมหานครโดยศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 1. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตามจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำท่วมให้เพียงพอและพร้อมใช้งานได้ทันที 

 

 1. ควบคุมและลดระดับน้ำในคลอง บ่อสูบน้ำ และแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำตามแผน

 

 1. เมื่อมีฝนตก ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภาคสนามผ่านระบบวิทยุสื่อสาร Trunked Radio แจ้งเตือนสำนักงานเขตผ่านวิทยุสื่อสารเครือข่าย ‘อัมรินทร์’ แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านกลุ่ม LINE ‘เตือนภัยน้ำท่วม กทม.’ (ปภ. ทหาร ตำรวจ สื่อมวลชน) 

 

 1. ส่งหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน (BEST) ประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วมและจุดสำคัญเมื่อคาดว่าจะมีฝนตกหนัก เพื่อเร่งระบายน้ำและแก้ไขปัญหาเรื่องขยะอุดตันตะแกรงช่องรับน้ำ พร้อมการช่วยเหลือแก้ปัญหาด้านการจราจร 

 

 1. หน่วยงานภาคสนามลงพื้นที่ตามจุดต่างๆ และรายงานจุดที่มีน้ำท่วมให้ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมรับทราบสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ 

 

 1. ประสานงานขอการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกการจราจร การปิดเส้นทางน้ำท่วม, ทหาร ช่วยเหลือลำเลียงประชาชนออกจากพื้นที่ หากมีระดับน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถใช้เส้นทางผ่านได้ 

 

 1. เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจุดที่วิกฤต โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม 

 

 1. ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม รายงานสภาพฝน ปริมาณฝน พื้นที่น้ำท่วมขังเป็นระยะๆ และสรุปสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานต่างๆ รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยมีผู้อำนวยการเขตเป็นผู้บัญชาเหตุการณ์ 

 

พล.ต.อ. อัศวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพื้นที่รอยต่อกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานครได้มีการประสานงานปฏิบัติการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย หน่วยงานกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน และกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งได้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือแผนเผชิญเหตุ CPX ร่วมกัน อีกทั้งได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับจังหวัดปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือและเตรียมการแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำ อาทิเช่น โครงการระบบระบายน้ำแนวถนนวิภาวดี และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ โดยเฉพาะในแนวเส้นทางโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบการระบายน้ำของ กทม. รวมถึงมีหนังสือประสานแจ้งหน่วยงานสาธารณูปโภคและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เตรียมการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากพายุในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งเตรียมแผนระมัดระวังภัยจากน้ำท่วมฉับพลันหากมีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยการลอกท่อระบายน้ำและให้ตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีความมั่นคงแข็งแรงจากลมกรรโชกแรงระหว่างก่อสร้าง

 

ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนและรับแจ้งเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (หน่วย BEST) เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนและเร่งระบายน้ำในจุดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังได้ที่ http://dds.bangkok.go.th/, http://weather.bangkok.go.th/radar/, Facebook: @BKK_BEST, Twitter: @BKK_BEST และ กทม. Connect หรือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนได้ที่ โทร. 1555 และศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทร. 0 2248 5115 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising