×

ชัชชาติชี้ การที่งบ กทม. ผ่านสภา สะท้อนความเชื่อมั่นประชาธิปไตย ไม่สนเรื่องการเมือง

โดย THE STANDARD TEAM
19.08.2022
  • LOADING...
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

วานนี้ (18 สิงหาคม) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ กทม. ปี 2566 ว่า เป็นการทำงานครั้งแรกกับสภา กทม. และถือว่าเป็นการทำงานราบรื่น สภา กทม. ได้พิจารณาผ่านงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบาย และมีการปรับนโยบายตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้

 

โดยเป็นนโยบายเชิงเส้นเลือดฝอยมากขึ้น มีเงินที่ลงมาที่เขตเพิ่มขึ้นกว่า 1,100 ล้านบาท เนื่องจากเขตเป็นหัวใจของเส้นเลือดฝอย นอกจากนี้งบประมาณของสำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เพิ่มขึ้น ในขณะที่งบกลาง ซึ่งผู้ว่าฯ กทม. จะมีอำนาจเบิกจ่ายลดลง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและสามารถตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนได้ตรงจุด จากนี้คงต้องเร่งรัดการดำเนินการและเน้นเรื่องความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ

 

ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีที่ทุกคนได้ร่วมมือกัน ซึ่งได้กล่าวกับสภา กทม. ไปว่า จริงๆ แล้วมิติการทำงานของเรากับสภาในเทอมนี้มีความหมายมากกว่าการบริหารกรุงเทพมหานคร นั่นคือการสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นให้กลับมาสู่ระบอบประชาธิปไตย ให้เห็นว่าการเลือกตั้งก็สามารถเป็นคำตอบที่ดี สามารถสร้างทางเลือกที่มีประสิทธิภาพต่อประชาชน เป็นการยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความโปร่งใส เป็นมิติที่ดีซึ่งทุกคนได้ทำงานร่วมกันโดยไม่ได้คำนึงถึงพรรค มาเพื่อทำงานให้ชาวกรุงเทพฯ ที่มีการกังวลว่าเป็นผู้สมัครอิสระจะไม่สามารถทำให้งบประมาณ กทม. ผ่านสภาได้ ก็จะบอกว่าถ้าเราทำเพื่อประชาชน มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มีความโปร่งใส และทำเพื่อประชาชน เชื่อว่าทุกคนจะร่วมมือกันได้ ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ดีใจที่วันนี้ผ่านไปได้ด้วยดี และจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไป

 

สำหรับการเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. เข้าสู่ที่ประชุมสภา กทม. ในวันนี้ ชัชชาติกล่าวว่า การทำงานทุกงานไม่สามารถสำเร็จได้ถ้าขาดข้าราชการหรือบุคลากรของ กทม. ทุกท่านถือเป็นโซ่ข้อสุดท้ายที่เชื่อมกับประชาชน ไม่ว่านโยบายจะดีแค่ไหนก็ตาม หากฝ่ายปฏิบัติไม่มีขวัญกำลังใจ การทำงานก็จะลำบาก การให้เงินรางวัลก็คล้ายกับการทำงานของเอกชนที่ให้ตามผลงาน หากมีผลงานดีก็จะมีค่าตอบแทนให้ในอัตราที่เหมาะสม ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครยังไม่มีการออกข้อบัญญัติ เป็นเพียงการออกระเบียบ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ก็ติงมาเรื่องการจ่ายเงินที่ไม่มีข้อบัญญัติรองรับ

 

ชัชชาติกล่าวต่อไปว่า วันนี้จึงได้นำร่างข้อบัญญัติเรื่องดังกล่าวเข้าสู่สภา กทม. เพื่อพิจารณา เพื่อให้กำลังใจแก่คนที่ทำงานอย่างเหมาะสม โดยสภา กทม. จะช่วยพิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความสอดคล้องกับการจัดเก็บรายได้ด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising