×

กทม. เร่งปรับสภาพสระน้ำสวนสันติภาพ หลังงานลอยกระทงน้ำเน่าเสีย-ปลาตาย

โดย THE STANDARD TEAM
07.12.2023
  • LOADING...
ปรับสภาพสระน้ำสวนสันติภาพ

วานนี้ (6 ธันวาคม) ที่สวนสันติภาพ เขตราชเทวี พรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียหลังลอยกระทง พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

 

พรพรหมระบุว่า จากการสำรวจสวนสาธารณะ 34 แห่งที่กรุงเทพมหานครเปิดให้ประชาชนลอยกระทงเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่าสวนสันติภาพมีปริมาณกระทงทั้งหมด 6,800 ใบ ส่วนใหญ่เป็นการใช้กระทงขนมปัง ประมาณ 4,000 ใบ ซึ่งผลที่ตามมาคือกระทงเหล่านั้นเปื่อยยุ่ยจมลงก้นบ่อ ละลายไปกับน้ำ ส่งผลกระทบกับสภาพน้ำทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและปลาตายจำนวนมาก

 

โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการนำน้ำเสียออกแล้ว และอยู่ระหว่างประสานสำนักการระบายน้ำเข้ามาดูดเลนในสระออก หลังจากนั้นจะกำจัดเชื้อที่เกิดจากการเน่าเสียในดินก้นสระจากเศษอินทรีย์ตกค้าง โดยตากดินพร้อมปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างด้วยปูนขาว ก่อนเติมน้ำใหม่เข้าไป

 

พรพรหมกล่าวว่า สำหรับมาตรการจัดลอยกระทงในปีหน้าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการจัดลอยกระทงในสถานที่มีบึงน้ำเป็นลักษณะบ่อปิดหรือมีพื้นที่จำกัด โดยรณรงค์ให้เลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป

 

ทั้งนี้ จากการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจคุณภาพน้ำในสระสวนสันติภาพพบว่า ที่ระดับผิวน้ำมีค่า pH (การวัดค่าความเป็นกรดหรือด่าง) อยู่ที่ 7.3 ค่า BOD (ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี ใช้ในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและน้ำเสียเพื่อประเมินระดับมลพิษอินทรีย์ในน้ำ) อยู่ที่ 153 มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับตัวอย่างที่ความลึก 1 เมตร  มีค่า pH 7.1 ค่า BOD 138 มิลลิกรัมต่อลิตร

 

หากตรวจพบค่า pH มากกว่า 7 แสดงว่าสารชนิดนั้นมีฤทธิ์เป็นเบสหรือด่าง หากค่า pH นั้นมีค่าเท่ากับ 7 แสดงว่าสารชนิดนั้นเป็นกลาง ส่วนค่า BOD มากกว่าหรือเท่ากับ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ถือว่าเป็นน้ำเสีย

 

ปรับสภาพสระน้ำสวนสันติภาพ ปรับสภาพสระน้ำสวนสันติภาพ ปรับสภาพสระน้ำสวนสันติภาพ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising