×

รองปลัดคมนาคม เรียก รฟท. แจงข้อเท็จจริงเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อ คาดได้ข้อสรุปภายใน 15 วัน

โดย THE STANDARD TEAM
10.01.2023
  • LOADING...

วันนี้ (10 มกราคม) สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเปลี่ยนป้ายสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นัดแรก ที่กระทรวงคมนาคม ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางราง (ขร.), ตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), ตัวแทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, เลขาสภาวิศวกร, กรมบัญชีกลาง และฝ่ายกฎหมาย โดยประเด็นสำคัญที่มีการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการฯ ได้รับนโยบายจาก ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

 

ที่ประชุมได้ขอให้ รฟท. ชี้แจงข้อสงสัยใน 9 ประเด็น ประกอบด้วย1. ความเป็นมาของโครงการ
2. ขอบเขตงานเอกสารประกวดราคา (TOR)
3. รายละเอียดราคากลาง
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ทุกครั้ง)
5. การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกสั่งจ้าง และรายละเอียดการสั่งจ้าง
6. สำเนาข้อเสนอราคาของบริษัทผู้รับจ้าง
7. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจ้าง (ทุกครั้ง)
8. สัญญาจ้าง
9. เปรียบเทียบราคาการติดตั้งป้ายกับราคาตลาดโดยทั่วไป 

 

“การประชุมในครั้งนี้หลักๆ ได้มีการพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ 1. ให้ดำเนินการระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ว่าการตรวจสอบป้ายราคาเป็นอย่างไร และ 2. ความเหมาะสมทางด้านราคา แนวคิด และทางเลือกในการดำเนินการ เพื่อดูว่าจะสามารถประหยัดได้กว่าเดิมหรือไม่ โดยจะให้มีการเปรียบเทียบกับราคาป้ายที่มีการประมูลและติดตั้งไปเมื่อปี 2553 ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ต่อไป โดยคณะกรรมการฯ จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงอย่างละเอียดอีกครั้ง เชื่อว่าจะได้ข้อสรุปตามกรอบกระทรวงฯ กำหนด 15 วัน หรือภายใน 19 มกราคมนี้” สรพงศ์กล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising