×

ใบปอ-บุ้ง ออกจากเรือนจำแล้ว หลังอดอาหารกว่า 64 วัน ก่อนศาลให้ประกันทุกคดีวันนี้

โดย THE STANDARD TEAM
05.08.2022
  • LOADING...
ใบปอ-บุ้ง

วันนี้ (4 สิงหาคม) หลังศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอ่านคำสั่งในคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ใบปอ-ณัฐนิช ดวงมุสิทธิ์ และ บุ้ง-เนติพร เสน่ห์สังคม จำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และมาตรา 116 โดยก่อนหน้านี้จำเลยที่ถูกเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวเนื่องจากผิดเงื่อนไข และมีการยื่นประกันหลายครั้ง พร้อมทั้งยื่นอุทธรณ์ แต่ที่ผ่านมาศาลยกคำร้อง

 

ศาลพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว โดยพิเคราะห์จากคำร้องประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว เห็นว่าแม้จำเลยเคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการขอปล่อยตัวชั่วคราว และศาลเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวมาแล้วครั้งหนึ่ง การที่จำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในวันนี้ โดยอ้างเหตุผลและสมัครใจเสนอเงื่อนไขการขอปล่อยตัวชั่วคราวมาหลายข้อว่า จำเลยจะไม่กระทำการใดอันทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และจะไม่ก่อความวุ่นวายอีก จะปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด โดยขอให้ตั้ง ชญาภัส เสน่ห์สังคม เป็นผู้กำกับดูแลจำเลยในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว 

 

ศาลระบุว่าการที่จำเลยเสนอเงื่อนไขมา และรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด จึงน่าเชื่อว่าเงื่อนไขดังกล่าวน่าจะเพียงพอในการกำกับได้ว่า หากปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยจะไม่ไปก่อภัยอันตราย หรือก่อความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยตัวชั่วคราวอีก ดังนี้ จึงเห็นควรให้โอกาสจำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เสนอต่อศาล 

 

อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยตีราคาประกันคนละ 500,000 บาท ยึดหลักประกันทำสัญญาประกัน ให้ตรวจคืนหลักประกันเมื่อสัญญาประกันสิ้นสุด และเห็นควรกำหนดเงื่อนไขตามที่จำเลยเสนอมาตามคำร้อง

 

  1. ห้ามจำเลยกระทำการใดๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันตามที่ถูกกล่าวหาในคําฟ้อง 

 

  1. ห้ามจำเลยกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาของศาล

 

  1. ห้ามจำเลยออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 19.00-06.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลหรือได้รับอนุญาตจากศาล

 

  1. ห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล

 

  1. ให้จำเลยมารายงานตัวต่อศาลทุกๆ 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (4 สิงหาคม) 

 

หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ศาลอาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราว ให้มีหนังสือแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ ออกหมายปล่อยตัวจำเลย

 

เวลาประมาณ 20.15 น. รถพยาบาลของโรงพยาบาลวิภาวดีขับออกมาจากทัณฑสถานหญิงกลาง โดยมีณัฐนิชและเนติพรนั่งอยู่ในรถ และมีมวลชนที่มารอต้อนรับ โดยรถเปิดกระจกในช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนขับออกไปทันที

 

ทั้งนี้ ณัฐนิชและเนติพรได้ถูกคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางนับจนถึงวันนี้เป็นเวลา 94 วัน และอดอาหารประท้วงเรียกร้องสิทธิการประกันตัวมาเป็นเวลา 64 วัน

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising