×

BAFS เผย ปี 2566 มีรายได้ 3,074 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% เล็งสร้างท่อขนส่งน้ำมันเชื่อมเส้นทางสระบุรี-อ่างทอง

01.03.2024
  • LOADING...

ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินการของ BAFS GROUP ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผลประกอบการไตรมาส 4/66 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 803 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปี 2565 จากนโยบายส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวสะสมตลอดทั้งปีจำนวนกว่า 28 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าจากปีก่อน และจากปริมาณขนส่งน้ำมันรวมทุกผลิตภัณฑ์ของโครงการระบบท่อส่งน้ำมันภาคเหนือ (NFPT) ที่เติบโตขึ้นมากกว่า 100% จากการทำธุรกิจเชิงรุก รวมทั้งจากการขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน

 

อย่างไรก็ตาม BAFS GROUP มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในไตรมาส 4/66 ลดลง 29% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยลดลงจากค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการดำเนินกิจการให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Airport Concession Fee: ACF) สำหรับต้นทุนทางการเงินสุทธิเพิ่มขึ้นจากการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามทิศทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยของตลาดเงินโดยรวม 

 

นอกจากนี้ในไตรมาส 4/66 BAFS GROUP ได้มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 45.4 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมและเงินลงทุนรวมจำนวน 33.6 ล้านบาท และรับรู้ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งจำนวน 15 ล้านบาท รวมถึงมีการตัดจำหน่ายผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (DTA) ที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตจำนวน 65 ล้านบาทด้วย 

 

ส่งผลให้ในไตรมาส 4/66 BAFS GROUP มีขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 197.7 ล้านบาท ทำให้ภาพรวมผลประกอบการในปี 2566 ของ BAFS GROUP มีรายได้รวม 3,074 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% จากปีก่อน มีขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 138 ล้านบาท ลดลง 51% จากปีก่อน

 

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีเท่านั้น ไม่ได้กระทบต่อกระแสเงินสดแต่อย่างใด ดังจะเห็นได้จากอัตราความสามารถในการทำกำไร (EBITDA Margin) จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในปี 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2565

 

ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ระบุต่อว่า BAFS GROUP ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจบริการพลังงานและสร้างสมดุลในโครงสร้างธุรกิจ เดินเกมรุกขยายการลงทุนด้านพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อลดการพึ่งพิงรายได้หลักจากธุรกิจบริการน้ำมันอากาศยาน ตลอดจนมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Target) 

 

โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อประกอบธุรกิจ โดยมีรายได้จากการถือหุ้น ภายใต้ชื่อ BX Global Invest Pte ประเทศสิงคโปร์ และบริษัท BAFS X Mongolia LLC ในประเทศมองโกเลีย นอกจากนี้ยังร่วมลงทุนในโครงการแปรรูปขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในสัดส่วนการถือหุ้น 30% กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ในปี 2569

 

โดยในปีที่ผ่านมา BAFS มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งน้ำมันไปยังภูมิภาคด้วยธุรกิจระบบท่อขนส่งน้ำมันภาคเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ำมันของประเทศ โดยปริมาณความต้องการใช้น้ำมันทางภาคเหนือสะสมในปี 2566 อยู่ที่ 3,336 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อนที่ 3,250 ล้านลิตร 

 

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเตรียมโครงการสร้างท่อขนส่งน้ำมันเชื่อมระหว่างเส้นทางสระบุรี-อ่างทอง (Link Line) เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายท่อขนส่งน้ำมันระหว่างภาคตะวันออกกับภาคเหนือเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยทำให้โครงข่ายระบบท่อส่งน้ำมันของประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงานมากขึ้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising