×

จัดกิจกรรม ‘ราษฎร์ธรรมนูญ’ หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชวนร่วมเขียนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
11.12.2021
  • LOADING...
assembly-101264

วานนี้ (10 ธันวาคม) ที่บริเวณลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ สกายวอล์กสี่แยกปทุมวัน กลุ่ม People Go Network และแนวร่วมจัดกิจกรรมในหัวข้อ ‘ราษฎร์ธรรมนูญ’ โดยมีการจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและสิ่งที่ต้องการ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ อาทิ กิจกรรมร่วมเขียนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, โหวตเห็นด้วยหรือไม่กับสภาเดี่ยว, ถ่ายภาพตัวเองและเขียนข้อความต่างๆ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญหรือสิ่งที่ต้องการ, กิจกรรมร่วมลงชื่อยกเลิกมาตรา 112 ของกลุ่ม iLaw รวมถึงมีการจัดแสดงร่างรัฐธรรมนูญคนจน ที่จัดทำโดยกลุ่มสมัชชาคนจนด้วย

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม MOP Cafe ที่เป็นวงสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 4 ประเด็น คือ เสรีภาพอธิปไตยเป็นของปวงชน, คนเท่ากัน ลดความเหลื่อมล้ำ ที่ต่างต้องการรัฐสวัสดิการอย่างเท่าเทียม, สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม ซึ่งมี ไครียะห์ ระหมันยะ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ที่ย้ำว่านิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่จะมาทำลายอากาศ ทำลายสิ่งแวดล้อม และวงเสวนาการเมืองสร้างสรรค์ 

 

ขณะที่กิจกรรมช่วงหนึ่งมีการจัดแสดง Performance Art โดย วิชชุกร ตั้งไพบูลย์ โดยเป็นการแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราวต่างๆ ประกอบด้วยดนตรี ด้วยการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ผ่านธงชาติ

 

ขณะที่การดูแลรักษาความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาล (สน.) ปทุมวัน ได้ตั้งจุดคัดกรองด้านบนสกายวอล์กทุกจุดบันไดทางขึ้น-ลง ทางเชื่อมเข้าห้างสรรพสินค้า รวมถึงทางเข้าลานกิจกรรมชุมนุม โดยจะทำการตรวจกระเป๋าสัมภาระและสแกนอาวุธ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย

 

assembly-101264 assembly-101264 assembly-101264 assembly-101264 assembly-101264 assembly-101264 assembly-101264 assembly-101264 assembly-101264 assembly-101264 assembly-101264 assembly-101264 assembly-101264 assembly-101264

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising