×

เอเชีย เน็ตเวิร์คฯ ธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน เคาะราคา IPO ที่ 5.25 บาท เปิดขายวันที่ 4 และ 6-7 ธ.ค. จ่อเข้าเทรด SET เดือน ธ.ค. นี้

30.11.2023
  • LOADING...
ANI

บมจ.เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ ANI ผู้ทำธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (GSA) แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้น IPO เตรียมเสนอขายวันที่ 4 และ 6-7 ธันวาคม 2566 เคาะราคา 5.25 บาท

 

ทิพย์ ดาลาล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ ANI กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายโดยไม่รับประกันการจัดจำหน่าย (Lead Underwriter) พร้อมแต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายโดยไม่รับประกันการจัดจำหน่าย (Co-Underwriters) อีก 5 ราย ประกอบด้วย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.บัวหลวง, บล.บียอนด์, บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ บล.ไอร่า

 

ทั้งนี้ ANI มีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนรวมไม่เกิน 554.74 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

 

โดยกำหนดราคาเสนอขาย 5.25 บาทต่อหุ้น มูลค่าเสนอขาย 2,263.21 ล้านบาท ถึง 2,912.38 ล้านบาท ในกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในสัดส่วน 25% ถึง 30% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามลำดับ พร้อมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นได้ระหว่างวันที่ 4 และ 6-7 ธันวาคม 2566 โดยคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ภายในช่วงเดือนธันวาคมนี้ ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

 

ANI มีวัตถุประสงค์การระดมทุนเพื่อนำเงินไปใช้ปรับโครงสร้างทางการเงินจากการซื้อธุรกิจ GSA ในสิงคโปร์และมาเลเซียในช่วงปลายปี 2565 ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตของบริษัทในอนาคต

 

โดย ANI ยังคงมุ่งวางแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นผู้นำธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (Cargo General Sales Agent: GSA) ในภูมิภาคเอเชีย โดยตั้งเป้าหมายการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของรายได้ในปี 2566-2568 ที่ประมาณ 30% จากการจัดหาสัญญาใหม่ปีละ 6-8 สัญญา และดำเนินกลยุทธ์ในการมุ่งรักษาฐานลูกค้าเดิม และเติบโตไปพร้อมกับสายการบินที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันในเส้นทางใหม่ พร้อมขยายการให้บริการไปยังสายการบินรายใหม่หรือเส้นทางบินใหม่ๆ

 

ในระยะสั้นจะมุ่งขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมในกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตและความต้องการการขนส่งสินค้าทางอากาศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย และในระยะยาวจะขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมไปยังภูมิภาคอื่น เช่น ทวีปยุโรปและออสเตรเลีย เป็นต้น

 

รวมไปถึงการขยายธุรกิจผ่านการเข้าซื้อกิจการ-ร่วมทุนกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจ GSA หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

 

ด้าน ชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ANI ทำธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (GSA) ให้แก่สายการบินชั้นนำกว่า 20 สายการบินใน 8 ประเทศและเขตบริหารพิเศษ ประกอบด้วย ไทย, สิงคโปร์, ฮ่องกง, จีน, เวียดนาม, มาเลเซีย, กัมพูชา และเมียนมา ครอบคลุมจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการขนส่งทางอากาศของภูมิภาค และมีเส้นทางการบินไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกกว่า 400 ปลายทาง ANI ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของสายการบินชั้นนำมาอย่างยาวนานจากมาตรฐานและคุณภาพในการบริการของบริษัท โดยมี 7 สายการบินเป็นคู่ค้ากับบริษัทมากว่า 10 ปี รวมถึงมีคณะผู้บริหารและบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความรู้ในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศมาอย่างยาวนานกว่า 35 ปี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising