×

แบงก์ชาติผลักดันการใช้เงินสกุลท้องถิ่น ลดภาระผู้ประกอบการทำธุรกรรม พบค่าโอนเงินต่างประเทศสูงระดับโลก

05.04.2019
  • LOADING...
ธนาคารแห่งประเทศไทย

THE STANDARD เกาะติดความเคลื่อนไหวจากงาน ASEAN Central Bank Governor’s Meeting 2019 เวทีการประชุมของผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศกลุ่มอาเซียน โดย จันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ข้อมูลว่า กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงเฉลี่ย 5.4% ในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่สำคัญคือความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ปี 2562 นี้ ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน โจทย์ที่สำคัญคือการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้แข็งแกร่งขึ้นภายใต้แนวคิด ‘ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน’

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยมีความร่วมมือทางการเงินที่สำคัญกับกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งการส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่น (Local Currency) ในการชำระค่าสินค้าบริการและการลงทุน การเชื่อมโยงการชำระเงินรายย่อย และการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศ เป็นต้น ที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงของเงินสกุลดอลลาร์ ซึ่งการกำหนดราคาและชำระธุรกรรมในรูปเงินสกุลท้องถิ่นจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้มาก ที่ผ่านมามีความร่วมมือกับประเทศจีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อผลักดันการใช้เงินสกุลท้องถิ่นให้มากขึ้น ซึ่งสัดส่วนการใช้เงินบาทได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ แต่ผู้ประกอบการยังคุ้นเคยกับการใช้เงินสกุลหลักอย่างดอลลาร์อยู่ จึงนำมาสู่ความร่วมมือครั้งใหม่ที่ยกระดับและส่งเสริมมาตรการดังกล่าวในปีนี้

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

นอกจากประเด็นการใช้เงินสกุลท้องถิ่นแล้ว แบงก์ชาติได้ผ่อนคลายการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยลดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ประกอบการจากเดิมที่คนไทยต้องมีสัดส่วนถือหุ้น 75% เหลือเพียง 25% เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้ามาให้บริการได้มากขึ้น ปัจจุบันค่าธรรมเนียมการโอนเงินของประชาชนไปยังบางประเทศผ่านธนาคารพาณิชย์และตัวแทนโอนเงินของไทยอาจสูงถึง 10% ซึ่งสูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาคมาก จึงมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาให้บริการ ซึ่งไม่เพียงจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยเท่านั้น คนในภูมิภาคโดยรวมก็สามารถทำธุรกรรมได้สะดวกมากขึ้น  

 

สำหรับรายละเอียดและข้อตกลงสำคัญที่มีผลต่อภาคการเงินไทย สามารถติดตามได้จากการสัมภาษณ์พิเศษ สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย วันนี้ 11.00 น. ที่เพจ THE STANDARD

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories