×

สธ. ส่งหนังสือถึง ผบ.ตร. ให้จับกุมและดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับกัญชาใน 4 กรณี

โดย THE STANDARD TEAM
27.07.2022
  • LOADING...
กัญชา

วันนี้ (27 กรกฎาคม) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ทำหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เรื่องดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า

 

ใจความสำคัญระบุว่า เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สธ. จึงขอแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีกับบุคคล หรือนิติบุคคลใดที่ไม่ดำเนินการตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว ในกรณีดังต่อไปนี้

 

  1. ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัยกัญชา
  2. ไม่ขออนุญาตส่งออกกัญชา
  3. ไม่ขออนุญาตจำหน่ายกัญชา
  4. ไม่ขออนุญาตแปรรูปกัญชาเพื่อการค้า

 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพร และการใช้ประโยชน์พืชกัญชาทางการแพทย์ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศ สธ. เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising