×

AOT พร้อมรับผู้โดยสาร หลัง ‘ไทยแอร์เอเชีย’ ขยายบริการไปสุวรรณภูมิ

โดย efinanceThai
17.07.2020
  • LOADING...

นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียได้ขออนุญาตขยายฐานปฏิบัติการให้บริการไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นอกเหนือจากท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) โดยในระยะแรกให้บริการเส้นทางบินในประเทศ 24 เที่ยวบินต่อวัน มุ่งเน้นไปที่เมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น กระบี่ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น

 

นอกจากนี้หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง จะเปิดให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินระหว่างประเทศต่อไป เช่น จีน เมียนมา อินโดนีเซีย กัมพูชา เป็นต้น โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ภายในปี 2563 ขณะนี้แผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้

 

ในการขยายฐานปฏิบัติการของสายการบินไทยแอร์เอเชียไปที่ ทสภ. ดังกล่าว ทอท. มีความมุ่งมั่นในการให้บริการผู้โดยสาร โดยอยู่บนพื้นฐานของการให้บริการทุกสายการบินอย่างเท่าเทียมกันและมีความเสมอภาค สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้การขยายฐานปฏิบัติการของผู้ประกอบการสายการบินจะช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการใช้ประโยชน์ของท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาเส้นทางการบินระหว่างภายในประเทศและระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

รายงาน จำเนียร พรทวีทรัพย์ 

ติดตามข่าวสารการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่: www.efinancethai.com  

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories