×

อนุทิน ตั้งเป้าส่งออกสมุนไพรไทยเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน เผยปี 2561 มียอดส่งออกแตะ 2,241 ล้านบาท

22.08.2019
  • LOADING...
อนุทิน ชาญวีรกูล

วันนี้ (22 ส.ค.) อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานแถลงนโยบายการพัฒนาสมุนไพรไทยสร้างเศรษฐกิจชาติ ในโครงการนำสมุนไพรไทยคุณภาพสู่ตลาดโลก (Thailand Kiss The World) พร้อมด้วยทีมงานที่เกี่ยวข้องเผยว่า รัฐบาลมอบให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นแกนกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาพืชสมุนไพรไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้เป็นที่ยอมรับ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

 

ซึ่งตามแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) กำหนดเป้าหมายให้เพิ่มมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 เท่าตัว จาก 180,000 ล้านบาทเป็น 360,000 ล้านบาท และเป็นผู้นำการส่งออกสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน โดยปัจจุบันตลาดสมุนไพรในโลกมีมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มีการขยายตัวและได้รับความนิยมสูงคือ อาหารเสริมและเวชสำอาง ซึ่งในปี 2561 ไทยมีมูลค่าการบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 280,168 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 2,241 ล้านบาท และถูกจัดให้มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจด้านสมุนไพรสูงเป็นอันดับ 8 ของโลก โดยมีขมิ้นชัน Product Champion ที่ได้รับความนิยมจากตลาดโลก คิดเป็นมูลค่าการตลาดประมาณ 570 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 18,240 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ รมว. สาธารณสุขกล่าวต่อว่า ในปีที่ผ่านมาตลาดสมุนไพรของประเทศไทยมีการเติบโตมากกว่าร้อยละ 30 กระทรวงสาธารณสุข องค์กรภาครัฐอาทิ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และภาคธุรกิจเอกชน อาทิ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมโครงการนำสมุนไพรไทยคุณภาพสู่ตลาดโลก (Thailand Kiss The World) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพให้เป็นที่รู้จัก และเข้าถึงได้ผ่านตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพที่ได้มาตรฐานมาพัฒนารูปแบบให้สวยงาม น่าสนใจ ดึงดูด กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และตลาดค้าปลีกในประเทศ

 

ทางด้าน นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล กล่าวว่า โครงการนำสมุนไพรคุณภาพสู่ตลาดโลก ภายใต้แนวคิด สมุนไพรไทย ตำรับไทย มรดกโลก ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่

 

  1. การอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตามตลาดที่ได้รับการส่งเสริม อาทิ ตลาดนักท่องเที่ยว ตลาดร้านยา ฯลฯ 
  2. การเจรจาจับคู่ธุรกิจกับบริษัทชั้นนำ ได้แก่ King Power และ CP X-TA ผ่านการคัดเลือกจำนวน 11 บริษัทจากผู้ประกอบการทั้งสิ้น 35 บริษัท 
  3. การออกนิทรรศการแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เช่น Lanna Herb 2019 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในงานทั้งสิ้นกว่า 3.8 ล้านบาท งาน Thai Festival in Hanoi 2019 (Local Best, Global Taste) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย การออกนิทรรศการร้านค้า ณ King Power สาขาศรีวารี และสาขารางน้ำ เป็นต้น 
  4. การเพิ่มช่องทางการขาย อาทิ ร้านค้าปลอดภาษีอากรของ King Power ร้านยา SEVEN-X-TA และ On Line คือ Thai Herbal Pavilion Online Shop บนเว็บการค้าที่มีชื่อเสียง อาทิ เว็บไซต์ www.taobao.com เว็บไซต์ www.thailandpostmart.com 

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories