×

อนุทิน เซ็นปลดล็อก ‘กัญชา’ พ้นยาเสพติด มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 120 วัน หลังลงราชกิจจาฯ

โดย THE STANDARD TEAM
08.02.2022
  • LOADING...
อนุทิน ชาญวีรกูล

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์) อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาพืชกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างรายได้ของประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอด 

 

เริ่มตั้งแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติด ฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อปลดล็อกกัญชาให้ใช้ทางการแพทย์ และในปี 2563 ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปลดล็อกส่วนต่างๆ ของกัญชาออกจากยาเสพติด ยกเว้นช่อดอก ใบติดช่อดอก และเมล็ดกัญชา ที่ยังเป็นยาเสพติด เพื่อให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพื่อให้เอื้อต่อการปลูกของแต่ละครัวเรือน รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อดูแลสุขภาพ จึงนำไปสู่การถอดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภทที่ 5 สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. …. ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้ว 

 

อนุทินกล่าวต่อไปว่า หลังจากที่ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 120 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ทางพรรคภูมิใจไทยก็ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา เพื่อพิจารณานำเข้าสู่กระบวนการตราเป็น พ.ร.บ. และมีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไป การมีกฎหมายเฉพาะกัญชา กัญชง จึงเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อยืนยันว่ากัญชา กัญชง ได้พ้นจากความเป็นยาเสพติด แต่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุม เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล หลักการและเหตุผลของร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ฉบับนี้คือ ส่งเสริมให้กัญชา กัญชง เป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายคือ

 

  1. เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนาภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย 
  2. ให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง
  3. ให้เกิดเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนจากการปลูก การผลิต และการขายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง รวมทั้งสารสกัด
  4. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทั้งพืชและผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง
  5. คุ้มครองประชาชน ซึ่งอาจจะได้รับอันตรายจากการบริโภคกัญชา กัญชง และป้องกันการใช้กัญชา กัญชง ในทางที่ผิด 

 

“กระทรวงสาธารณสุขพร้อมเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนพืชกัญชง กัญชา เพื่อใช้ทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพตนเอง การวิจัยและการศึกษา ตลอดจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างรายได้ของประชาชน” อนุทินกล่าวในท้ายที่สุด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising