×

ไม่กดดัน อนุทิน ยินดี ได้ดูแล สธ. หวังทุกฝ่ายผลักดันกัญชาเพื่อการแพทย์

11.07.2019
  • LOADING...

อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ว่าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงนโยบายของพรรคที่ต้องขับเคลื่อนต่อจากนี้ว่า พรรคให้ความสำคัญกับทุกเรื่องที่ได้หาเสียงไว้ วันนี้มีหลายกระทรวงที่พรรคได้รับผิดชอบ เริ่มจากกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรรคมีนโยบายที่สอดคล้องกับทุกกระทรวงข้างต้น ทั้งเรื่องกัญชาเสรีเพื่อการแพทย์, การยกระดับ อสม., การดูแลเรื่องบรรจุบุคลากรทางด้านสาธารณสุข, การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค, การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว พรรคหาเสียงไว้ไม่เคยลืม 

 

เมื่อถามว่าในฐานะของว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความกดดันหรือไม่ที่สังคมคาดหวังกับนโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทย อนุทินตอบว่า ไม่กดดัน เพราะมั่นใจว่าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ เนื่องจากทำไปเพื่อประชาชนและผู้ป่วยเป็นสำคัญ 

 

“เป้าหมายของนโยบายกัญชาเน้นไปในทางทางการแพทย์เป็นลำดับแรก ต้องสำเร็จ เพราะไม่มีใครค้านในการการทำงาน ต้องประเมินผลทุก 3 เดือน ทำให้ดีที่สุด ให้เห็นผลเร็ว คิดทำงานเฉพาะในเทอมของเรา แต่ต้องไม่ขัดกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ”

 

ต่อประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานในรัฐบาลที่มีพรรคร่วมหลายพรรค อนุทินตอบว่า ถ้าทุกฝ่ายมุ่งทำงานเพื่อประเทศชาติ ไม่ขัดขวางกันเอง ให้คิดถึงแต่ประโยช์ของประชาชน ย่อมสามารถสร้างผลงานออกได้เป็นรูปธรรม

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising