×

มท.1 ขอประชาชนเดินทางกลับจากภูมิลำเนาปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อทุกชีวิตที่ปลอดภัย

02.01.2018
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 2 มกราคม พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงที่ประชาชนมีการเดินทางกลับจากต่างจังหวัดจำนวนมากว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนน โดยได้เน้นย้ำในเรื่องการสัญจรและการเดินทางของประชาชนช่วงปีใหม่ อยากให้ประชาชนเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเพื่อไปหาญาติด้วยความปลอดภัย แต่จะเป็นไปตามเป้าหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยได้นั้นมีสองส่วนใหญ่ๆ คือ อยากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนได้ปฏิบัติตามกฎหมายและวัฒนธรรมที่ดีของการใช้รถใช้ถนน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมทาง ในส่วนที่สอง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน

 

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ถ้าประชาชนเข้าใจแล้วและร่วมไม้ร่วมมือทำตามกฎหมายก็ไม่น่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น หรือถ้ามีผู้ใดฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะไม่มีความสูญเสียหรือสูญเสียน้อยที่สุดกับพี่น้องประชาชน” พลเอก อนุพงษ์ กล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising