×

ครม. เห็นชอบ เปิดสภาฯ พิจารณางบปี 2563 วันที่ 17 ตุลาคมนี้

โดย THE STANDARD TEAM
17.09.2019
  • LOADING...
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563,

วันนี้ (17 ก.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมอนุมัติหลักการตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ หลังปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายนนั้น

 

โดยที่ ครม. จะต้องเสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 1 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ตามมติ ครม. วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 

 

ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคมนี้ ส่วนวันปิดประชุม ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรรับไปพิจารณา

 

นอกจากนี้ ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 พ.ศ. … ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอให้วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ซึ่ง ครม. ได้มีมติรับทราบแล้วเห็นสมควร

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising