×

Grab ประเทศไทยได้ผู้บริหารคนใหม่แล้ว เน้นแนวทางเติบโตยั่งยืน ‘Grab For Good’

28.01.2021
  • LOADING...
Grab ประเทศไทยได้ผู้บริหารคนใหม่แล้ว เน้นแนวทางเติบโตยั่งยืน ‘Grab For Good’

หลังจากอยู่ในช่วงสุญญากาศมานานกว่า 9 เดือนเต็ม ตั้งแต่ช่วงเมษายน 2563 ที่ผ่านมา ในที่สุด Grab ประเทศไทยก็ได้ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็น อเลฮานโดร โอโซริโอ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และสายงานปฏิบัติการในระดับภูมิภาค ที่จะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (Country Head) Grab ประเทศไทย

 

ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ Grab ประเทศไทยคนใหม่จะเข้ามารับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของ Grab ในไทยอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจทั้งในบริการด้านการเดินทาง บริการการจัดส่งอาหารและพัสดุ ตลอดจนบริการอื่นๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Grab พร้อมพัฒนาและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 

 

ควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ใช้บริการ พาร์ตเนอร์คนขับ พาร์ตเนอร์ร้านค้า และพันธมิตรธุรกิจ 

 

นอกจากนี้ Grab ประเทศไทยยังได้แต่งตั้ง วรฉัตร ลักขณาโรจน์ ขึ้นเป็นกรรมการบริหาร (Executive Director) Grab ประเทศไทย อีกด้วย ควบคู่กับตำแหน่งเดิมอย่างกรรมการผู้จัดการ แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ประเทศไทย 

 

โดยวรฉัตรจะมีบทบาทสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์องค์กร พร้อมส่งเสริมและผลักดันให้ Grab ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในการดำเนินธุรกิจที่เรียกว่า ‘Grab For Good’ มุ่งส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มของ Grab เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างและสานต่อความสัมพันธ์อันดีทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ คู่ค้า ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว Grab ประเทศไทยได้ออกจดหมายแถลงการณ์ว่า ธรินทร์ ธนียวัน อดีตหัวเรือใหญ่ของบริษัทได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ Grab ประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories