×

AIS จับมือ ZTE จัดตั้ง ‘ศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center’ เดินหน้านำนวัตกรรม 5G ระดับโลกสู่ไทย พร้อมโชว์ Use Case ให้เห็นกันชัดๆ [ADVERTORIAL]

17.10.2022
 • LOADING...
AIS-ZTE

HIGHLIGHTS

3 Mins. Read
 • AIS และ ZTE Corporation ร่วมมือกันในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 5G วางเป้าส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมให้แก่คนไทย เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับประเทศไทย
 • โดยมีศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center ที่จะเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและโซลูชันที่ครบถ้วนที่สุด ทั้งการติดตั้งสถานีฐานทุกย่านความถี่เพื่อการทดลองทดสอบ พร้อมเทคโนโลยีเครือข่ายต้นแบบที่จะพลิกโฉมการพัฒนาเครือข่าย 5G ในประเทศไทย, โซลูชันต้นแบบเพื่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ (5G Vertical Industry Applications), อุปกรณ์สื่อสารปลายทาง (Smart Terminal)
 • สิ่งที่น่าสนใจคือการนำ Use Case มาจัดแสดงให้เห็นถึงการนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้ได้จริง ซึ่งจะมีการหมุนเวียนมาทดสอบและจัดแสดง ซึ่งตอนนี้มีเทคโนโลยีทั้ง Radio Composer ซึ่งเป็นครั้งแรกในโลกที่พัฒนาอุปกรณ์ 5G Radio ใหม่นี้ถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า AIS และยังเป็นมิตรกับธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืนทางพลังงานอีกด้วย หรือ 5G Holographic ซึ่งเป็นเทคนิคการสร้างภาพสามมิติที่ถูกนำมาปรับใช้อย่างแพร่หลาย เช่น การประชุมทางไกล การศึกษา และงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ เป็นต้น

ในวันที่สถานการณ์โควิดของประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อเศรษฐกิจของไทยได้ขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นไปอีก

 

“ปัจจุบัน 5G ครอบคลุม 80% ของประชากรผ่านการลงทุนจำนวนมาก” ปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าทั่วไป AIS กล่าว “การพัฒนา 5G จะเป็นส่วนสำคัญที่จะเข้ามายกระดับการแข่งขันของภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาพรัฐที่มีต่อประชาชน นั่นเองจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงข่าย 5G ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอันดับต้นๆ ของโลกโดย AIS”

 

AIS-ZTE

 

สิ่งสำคัญคือ 5G ที่พัฒนาขึ้นจะกลายเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ภาครัฐและธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงใหญ่สามารถก้าวไปในอนาคตข้างหน้าได้ 

 

เหล่านี้เองกลายเป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้ AIS ผู้ให้บริการดิจิทัลโครงข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย จับมือกับ ZTE Corporation ผู้พัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีระดับโลกจากประเทศจีน ในภารกิจที่จะพัฒนาเทคโนโลยี 5G วางเป้าส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 

 

โดยเฉพาะการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของดิจิทัลเทคโนโลยีให้มีความแข็งแกร่ง สร้างสรรค์โซลูชันที่จะสนับสนุนการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมให้แก่คนไทย เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับประเทศไทย

 

AIS-ZTE

 

ความร่วมมือดังกล่าวมีการวางยุทธศาสตร์ 3 ส่วน ประกอบด้วย

 

 • ยกระดับโครงข่าย 5G ของไทยให้ก้าวสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมาตรฐานระดับโลก เป็นมากยิ่งกว่าโครงข่ายที่เร็วที่สุด พร้อมก้าวสู่โครงข่ายอัจฉริยะที่ควบคุมสั่งการได้ด้วยตัวเองแบบเรียลไทม์ (5G Smart Autonomous Network)
 • ร่วมกันพัฒนาโซลูชันเพื่อภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน เสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
 • ส่งต่อบริการจาก 5G หลากหลายรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนไปยังคนไทย

 

จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง ‘ศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center’ ซึ่งจะมีการนำเอาโครงข่าย 5G มาวางรากฐานด้านการวิจัยและพัฒนา จะทำให้เกิด Use Case ใหม่ๆ ในอนาคต ที่พร้อมรองรับทั้งความต้องการของลูกค้าและการเพิ่มโอกาสให้กับภาคธุรกิจ

 

สวีจือหยาง ซีอีโอ ZTE Corporation ฉายภาพว่า เมื่อมองเข้าไปในเอเชียแปซิฟิกความล้ำหน้าของโครงข่าย 5G ในไทยแทบจะใกล้เคียงกับสิงคโปร์ด้วยซ้ำ ดังนั้นความร่วมมือในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การจัดตั้ง A-Z Center ครั้งนี้ จะสามารถทำให้สามารถนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย 

 

สำหรับศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center ถูกวางเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและโซลูชันที่ครบถ้วนที่สุด ทั้งการติดตั้งสถานีฐานทุกย่านความถี่เพื่อการทดลองทดสอบ พร้อมเทคโนโลยีเครือข่ายต้นแบบที่จะพลิกโฉมการพัฒนาเครือข่าย 5G ในประเทศไทย, โซลูชันต้นแบบเพื่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ (5G Vertical Industry Applications), อุปกรณ์สื่อสารปลายทาง (Smart Terminal)

 

AIS-ZTE

 

สิ่งที่น่าสนใจคือการนำ Use Case มาจัดแสดงให้เห็นถึงการนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้ได้จริง ซึ่งจะมีการหมุนเวียนมาทดสอบและจัดแสดง

 

หนึ่งในนั้นคือ Radio Composer ที่เป็นครั้งแรกบนโลกอันเกิดจากการทำงานร่วมกับ AIS ในการพัฒนา AAU (Active Antenna Unit) 5G mmWave Bandwidth Support 1.2GHz, AAU 5G 2.6GHz ที่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยอุปกรณ์ 5G Radio ใหม่นี้ถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า AIS และยังเป็นมิตรกับธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนทางพลังงานอีกด้วย

 

AIS-ZTE

 

ยังมี RIS (Reconfigurable Intelligent Surface) คืออุปกรณ์ช่วยสะท้อนสัญญาณ 5G ที่พัฒนามาสำหรับคลื่น 26GHz หรือ mmWave ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขยายสัญญาณโครงข่าย 5G ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งคลื่นดังกล่าว AIS ถือครองอยู่ 

 

ในแง่ของ 5G Use Case เราจะได้เห็นตัวอย่างของการจำไปใช้จริงในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

 

 • 5G Natural Navigation AGV หรือรถขนถ่ายสินค้าอัตโนมัติที่ Embedded 5G Module สามารถใส่ซิมการ์ด 5G ได้เลย ง่ายต่อการใช้งานโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ เพราะไม่ต้องติดตั้ง WiFi
 • 5G Machine Vision ระบบที่ใช้สำหรับงานตรวจสอบทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ผ่าน 5G โดยมีระบบการประมวลผลที่ใกล้เคียงกับการทำงานของมนุษย์ สามารถตัดสินใจได้และส่งผลลัพธ์ที่ต้องการได้ตามโปรแกรมที่กำหนดไว้
 • 5G XR Explorer ระบบที่นำ XR เข้ามาใช้งานผ่าน 5G, XR หรือ Extended Reality เป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงที่ผสมผสานหลากหลายมิติเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในโลกจริง สภาพแวดล้อมดิจิทัล รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสวมใส่ นำไปใช้ในการ Training หรือ Guidance ได้
 • 5G Holographic หรือเทคนิคการสร้างภาพสามมิติ ที่ถูกนำมาปรับใช้อย่างแพร่หลาย เช่น การประชุมทางไกล การศึกษา และงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ หรือเมตาเวิร์ส เหมาะกับการใช้ Bandwidth ขนาดใหญ่ เช่น AR หรือ VR ถือเป็นการทลายขีดจำกัดระหว่างโลกเสมือนกับโลกแห่งความจริงให้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างไร้รอยต่อด้วย 5G

 

AIS-ZTE

 

และที่มองข้ามไม่ได้เลยคือการที่ AIS ร่วมกับ ZTE เปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G ZTE Blade A72 ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือ 5G ที่มีประสิทธิภาพและราคาคุ้มค่าที่สุดสำหรับตลาดสมาร์ทโฟนในไทย โดยคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนตุลาคม 2565 

 

นอกจากสมาร์ทโฟนยังรวมไปถึง Smart Terminal อื่นๆ เช่น 5G CPE และ 5G Router ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำภาพของ ZTE ในฐานะผู้ให้บริการ End-to-End เพียงรายเดียวที่ทำงานร่วมกับ AIS ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายที่จะทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภค

 

AIS-ZTE

AIS-ZTE

 

ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของ AIS ที่ต้องการแสดงออกถึงความพร้อมในการต่อยอดเป้าหมาย Cognitive Tech-Co ด้วยการพัฒนาโครงข่าย 5G สู่การเป็น 5G Smart Autonomous Network 

 

ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาขานรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับไวของบริบททางสังคม ตลอดจนการสร้างระบบเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับไทยในอนาคต

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising