×

AIS เข้าชำระค่าคลื่นความถี่ 700 MHz งวดแรก 1.88 พันล้านบาท กับ กสทช. แล้ว ผู้บริหารยันเร่งเสริมแกร่งโครงข่ายให้บริการต่อเนื่อง

โดย THE STANDARD TEAM
13.01.2021
  • LOADING...
AIS เข้าชำระค่าคลื่นความถี่ 700 MHz งวดแรก 1.88 พันล้านบาท กับ กสทช. แล้ว ผู้บริหารยันเร่งเสริมแกร่งโครงข่ายให้บริการต่อเนื่อง

วันนี้ (13 มกราคม) ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า AWN หรือบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ช่วงความถี่ 723-733 MHz คู่กับ 778-788 MHz เมื่อปี 2562 ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 1 จำนวน 1,881.488 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

 

พร้อมกับหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือวงเงิน 16,933.392 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขของการชำระเงินฯ โดยเงินค่าคลื่นความถี่ดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

 

สำหรับการชำระเงินคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz แบ่งการชำระออกเป็น 10 งวดเท่าๆ กัน งวดละ 1,881.48 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 

ด้าน สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ในฐานะผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ระบุว่า “AIS ตั้งใจอย่างยิ่งในการเข้าประมูลคลื่น 5G แบบเต็ม Block ในทุกย่านความถี่ โดยมีครบทั้งย่านความถี่ต่ำ ย่านความถี่กลาง และย่านความถี่สูง ครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบ ประกอบด้วยคลื่น 700 MHz จำนวน 30 MHz (2×15 MHz), คลื่น 2600 MHz จำนวน 100 MHz และคลื่น 26 GHz จำนวน 1200 MHz รวมเฉพาะคลื่นความถี่ที่จะนำมาให้บริการ 5G ทั้งหมดอยู่ที่ 1330 MHz 

 

“เพราะเราตระหนักอยู่เสมอว่า คลื่นความถี่คือทรัพยากรสาธารณะอันทรงคุณค่า ดังนั้นหลังการประมูลได้แต่ละคลื่นมาให้บริการ AIS จึงเร่งเดินหน้าพัฒนาเครือข่าย เพื่อส่งต่อประโยชน์ไปยังประชาชนและทุกภาคส่วนอย่างรวดเร็วที่สุด และทีมงานจะยังคงเดินหน้านำเทคโนโลยี 5G จากทุกคลื่นความถี่ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีแตกต่างกัน มาสร้างประโยชน์ทันที ตามเจตนารมณ์ของภาครัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยก้าวสู่ Digital Intelligent Nation อย่างสมบูรณ์”

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising