×

จองไปแล้วเช็กด่วน ลิสต์ที่พักใน Airbnb ญี่ปุ่นหายเกือบ 80% หลังกฎใหม่บังคับใช้

11.06.2018
  • LOADING...

หากใครที่กำลังจะเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วทำการจองที่พักกับ Airbnb อาจจะต้องเตรียมหาที่พักสำรองเตรียมเผื่อไว้ เนื่องจากญี่ปุ่นมีการแก้ไขปรับปรุงกฎใหม่ ซึ่งส่งผลให้มีที่พักจำนวนมากในลิสต์ของ Airbnb เกือบ 80% ไม่สามารถเปิดให้เช่าได้ และทำให้นักท่องเที่ยวที่จองที่พักเหล่านั้นถูกยกเลิกการจองที่พักไปในที่สุด

 

ธุรกิจแบ่งปันที่พักในญี่ปุ่นเพิ่งกลายเป็นธุรกิจถูกกฎหมายอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2017 ที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติที่พักและโรงแรมของญี่ปุ่นที่มีผลบังคับใช้เรื่อยมานับตั้งแต่ปี 1947 ซึ่งกฎระเบียบใหม่นี้ระบุให้ใครก็ตามที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในลิสต์ที่พักของ Airbnb จะต้องมีการจดทะเบียนทรัพย์สิน รวมถึงระบุเลขที่ใบอนุญาตก่อนวันที่ 15 มิถุนายนนี้ และรวมถึงที่พักแต่ละเจ้าจะเปิดให้เช่าได้ไม่เกินปีละ 180 วันเท่านั้น ซึ่งอาจไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน

 

โดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมาว่า หากที่พักเจ้าใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว การจองที่พักทั้งหมดจะถูกยกเลิก ซึ่งอาจส่งผลให้ที่พักในลิสต์ของ Airbnb ญี่ปุ่นหายไปเกือบ 80% เนื่องจากจดทะเบียนที่พักไม่ทันและไม่มีคุณสมบัติตามที่ข้อบังคับกำหนด

 

แต่อย่างไรก็ตาม Airbnb ได้จัดสรรเงินทุนรวมกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 320 ล้านบาท) เพื่อชดเชยให้แก่ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบและเกิดรายจ่ายส่วนเกิน เนื่องจากการยกเลิกการจองที่พักดังกล่าวอย่างกะทันหัน อีกทั้งยินดีคืนเงินเต็มจำนวนอีกด้วย ใครที่วางแพลนเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนี้แล้วไม่อยากรู้สึกว่าทริปที่วางเอาไว้จะกร่อยละก็ ควรหาที่พักสำรองเตรียมพร้อมเอาไว้

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising