×

สู้ศึก AI โลกล้อมไทย! เปิดแผน AI Thailand ที่มาพร้อมเป้าหมายเจาะเศรษฐกิจอาเซียน 1.9 พันล้านล้านบาทให้สำเร็จใน 7 ปี

20.07.2023
 • LOADING...
ปัญญาประดิษฐ์

เปิดแผนพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI Thailand ของไทย ที่หวังสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในอาเซียน 1.9 พันล้านล้านบาท ในปี 2573 มุ่งพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ 30,000 คน กระตุ้นภาคธุรกิจ 4.4 หมื่นล้านบาท ใน 5 ปี ขณะที่สิงคโปร์ยังคงเป็นผู้นำ AI ตลาดเอเชีย เพราะมีกลยุทธ์ระดับชาติ หลักจริยธรรม และกฎหมายที่พร้อม

 

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) เริ่มมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เห็นได้จากความเคลื่อนไหวของบริษัทระดับโลกที่กำลังแข่งขันกันอย่างร้อนแรง รวมถึงแต่ละประเทศต่างเร่งออกนโยบายกระตุ้นการลงทุน พัฒนาบุคลากร เพราะหากช้าไปกว่านี้อาจจะทำให้เสียโอกาส

 

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยผ่านกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา AI Thailand ซึ่งเป็นโครงการปัญญาประดิษฐ์ระดับประเทศ โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565-2570) เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคธุรกิจและอื่นๆ เชื่อมโยงทางเครือข่าย ลดค่าใช้จ่าย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

โดยกำหนดกรอบเพื่อการดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ภายใต้ แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565-2570) เพื่อให้สอดรับกับโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

 

 1. การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านสังคม จริยธรรม กฎหมาย และกฎระเบียบสำหรับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์

 

 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นด้านซอฟต์แวร์ ระบบคลาวด์ รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในระบบ AI ต่างๆ

 

 1. การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยตั้งเป้าที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ 30,000 คน ใน 5 ปี

 

 1. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตั้งเป้าการพัฒนา 100 นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง สร้างแรงกระตุ้นในภาคธุรกิจและภาคสังคมกว่า 4.4 หมื่นล้านบาท

 

 1. การส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งเป้ามีหน่วยงานใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี หรือมากกว่า 600 ราย ใน 6 ปี

 

เจาะกลุ่มเป้าหมาย

 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนากลุ่มเป้าหมายในแผน AI Thailand ที่จะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ใน 10 กลุ่มเป้าหมาย โดยในระยะที่ 1 ได้แก่

 

 1. การใช้งานและบริการภาครัฐ
 2. เกษตรและอาหาร
 3. การแพทย์และสุขภาวะ

 

และเพิ่มในส่วนระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570) จะดำเนินการใน 7 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

 

 1. พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 2. การเงินและการค้า
 3. โลจิสติกส์และการขนส่ง
 4. ความมั่นคงและปลอดภัย
 5. ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 6. การศึกษา
 7. ภาคอุตสาหกรรมการผลิต

 

โดยคาดการณ์ว่าแนวทางการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยจะสามารถส่งเสริมมูลค่าเศรษฐกิจในอาเซียนได้กว่า 1.9 พันล้านล้านบาท ในปี 2573 เพื่อให้ไทยเข้าถึงประโยชน์ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้สามารถนำมาใช้ได้จริง

 

สิงคโปร์ยึดบัลลังก์ผู้นำ AI เอเชีย

 

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับการแข่งขันในตลาดเอเชีย สิงคโปร์อยู่ในอันดับต้นๆ ในการเป็นผู้นำ AI เนื่องจากสิงคโปร์มีกลยุทธ์ AI ระดับชาติ หลักจริยธรรม และกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมไปถึงเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน และออสเตรเลีย ก็พัฒนาสูงเช่นกัน ขณะที่ไต้หวัน มาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซีย ทำคะแนนได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ส่วนฟิลิปปินส์ เวียดนาม และนิวซีแลนด์ อยู่ในระดับที่ต่ำมากกว่าอีกด้วย

 

อย่างไรก็ตาม เวที World Economic Forum ที่ผ่านมา มีการหารือถึง Data Free Flow with Trust OECD ที่จะจัดการกับปัญหาด้านกฎระเบียบของ AI และการจัดหาทรัพยากรอันมีค่าสำหรับทั่วโลก เนื่องจากยังมีข้อกังวลหลายประการที่อาจสร้างความแตกแยกทางดิจิทัล

 

ขณะที่ชาติอาเซียนกำลังวางแผนที่จะพัฒนาคู่มือ AI สำหรับ 10 ประเทศสมาชิก เพื่อวางกฎระเบียบร่วมกันในอนาคต

 

อ้างอิง:

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising