×

หลังกลับจากงานสงกรานต์ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง

16.04.2022
 • LOADING...
สงกรานต์ โควิด

หลังกลับจากวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด อ้างอิงจากแถลงการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เรื่องมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่ 1. การเตรียมตัวก่อนร่วมงาน 2. ระหว่างช่วงงานสงกรานต์ และ 3. หลังกลับจากงานสงกรานต์ 

 

สำหรับระยะ ‘หลังกลับจากงานสงกรานต์’ มีมาตรการหลัก 3 ข้อ คือ

 • หลังกลับจากสงกรานต์ สังเกตอาการตนเอง 7 วัน โดยเฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง และผู้ที่จะไปพบปะกับผู้คนจำนวนมาก หากพบว่ามีอาการ สงสัยติดเชื้อให้ทำการตรวจ ATK
 • ขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมากโดยไม่จำเป็น ในช่วงการสังเกตอาการ
 • พิจารณามาตรการ WFH (การทำงานจากบ้าน) ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของหน่วยงาน

 

การตรวจ ATK ในกรณีเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง กรมควบคุมโรคแนะนำให้ตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง โดย

 • ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5-6 หลังจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย (วันที่สัมผัสครั้งสุดท้ายนับเป็นวันที่ 0) 
 • ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 ก่อนครบกำหนดกักตัว 
 • หากมีอาการให้ตรวจ ATK ทันที ถ้าผลเป็นลบให้ตรวจซ้ำอีกครั้งในอีก 2-3 วัน

 

นอกจากนี้เพื่อป้องกันอาการรุนแรงจากการติดเชื้อ ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยจากการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 แนะนำให้

 • ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 • ฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • กรณีกระตุ้นด้วยวัคซีน Pfizer สามารถฉีดขนาดครึ่งโดสได้ ภายใต้ดุลพินิจของแพทย์ และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน (ทั้งนี้ มีข้อมูลการศึกษาในผู้ใหญ่ที่แข็งแรงดีว่า สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี แต่ไม่มีการศึกษาในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเด็ก)

 

ส่วนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในเด็กอายุ 12-17 ปี แนะนำให้

 • เด็กอายุ 12-17 ปีที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เข้ารับวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็มที่ 3 ขนาดโดสมาตรฐาน โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 4-6 เดือนขึ้นไป

 

 

อ้างอิง:

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising