×
Menu
233116

รถไฟเพิ่มขบวนพิเศษ 18 ขบวน ช่วงสงกรานต์ใช้บริการหนาแน่นรองรับผู้โดยสาร 100,000 คน/วัน

โดย THE STANDARD TEAM
09.04.2019
  • LOADING...

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 เพื่อรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางโดยรถไฟกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก

 

ทั้งนี้ ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมด้วยการพ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่วิ่งให้บริการปกติทุกสายทั่วประเทศ 242 ขบวน และยังได้เตรียมเปิดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่มเติมจากขบวนประจำอีก 18 ขบวน ในระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2562 (เที่ยวไป 8 ขบวน) และวันที่ 15-17 เมษายน 2562 (เที่ยวกลับ 10 ขบวน) ทำให้สามารถรองรับการเดินทางของผู้โดยสารได้สูงสุดถึง 100,000 คนต่อวัน

 

นายวรวุฒิกล่าวเพิ่มว่า การรถไฟฯ ยังได้จัดตั้งศูนย์ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการเดินทางของผู้โดยสาร การสั่งการแก้ไขเหตุอันตราย รวบรวมสถิติผู้โดยสารตลอดช่วงเทศกาลฯ วันที่ 11-17 เมษายน 2562

 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร ขณะเดียวกันการรถไฟฯ ยังได้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ การตรวจหาสารเสพติดให้กับพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถและประจำสถานี ก่อนปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดเรื่องห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด บนขบวนรถและบริเวณสถานีรถไฟ โดยได้ประสานงานขอความร่วมมือไปยังกองบังคับการตำรวจรถไฟ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราอีกทางหนึ่งด้วย

 

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้ประกาศงดเดินขบวนรถนำเที่ยวเส้นทางกรุงเทพฯ-สวนสนประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ-น้ำตกไทรโยค ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 เพื่อนํารถพ่วงมาใช้หมุนเวียนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES

MOST POPULAR