×

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันหวังเกิดสิ่งที่ถูกต้อง จี้นายกฯ แก้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารใหม่ ให้มีตัวแทนประชาชน-สื่อ

โดย THE STANDARD TEAM
20.05.2021
  • LOADING...
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันหวังเกิดสิ่งที่ถูกต้อง จี้นายกฯ แก้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารใหม่ ให้มีตัวแทนประชาชน-สื่อ

วันนี้ (20 พฤษภาคม) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง การแก้ไข พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยเนื้อหาในจดหมายระบุว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศย้ำต่อสาธารณชนให้ ‘การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ’ ซึ่งนโยบายนี้จะสำเร็จได้จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล แม้ว่าขณะนี้รัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อแก้ไข พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แล้ว แต่มีเสียงคัดค้านจากสังคมว่า แนวทางที่รัฐบาลเสนอนั้นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ขัดกับแผนการปฏิรูปประเทศฯ และหลักสากล จนน่าเป็นห่วงว่าจะยิ่งทำให้ปัญหาความไม่โปร่งใสในภาครัฐกลับเลวร้ายลงกว่าเดิม  

 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเห็นด้วยว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแก้ไข พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามข้อเรียกร้องจากองค์กรสื่อมวลชน นักวิชาการ และภาคประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการศึกษาจัดเตรียมร่างกฎหมายใหม่ที่เหมาะสมไว้แล้วโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ แต่ทั้งหมดกลับไม่ถูกนำมาใช้โดยไม่ทราบสาเหตุ

 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันขอเป็นตัวแทนสังคมเรียนเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

 

  1. ควรนำร่างกฎหมายที่จัดทำไว้โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาใช้ หรือตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำร่างกฎหมายขึ้นใหม่ โดยมีตัวแทนจากประชาชน สื่อมวลชน และนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนที่สังคมยอมรับ ร่วมเป็นกรรมการด้วย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในสังคม 

 

  1. กฎหมายฉบับใหม่ต้องเคร่งครัดตามหลักการที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ ข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ล้วนเห็นสอดคล้องกันแล้ว

 

ในตอนท้ายของจดหมายเปิดผนึกยังระบุด้วยว่า วันนี้การต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันและการแก้ไข พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จะเป็นอย่างไรคงขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความตั้งใจจริงของนายกรัฐมนตรี ด้วยหวังว่าจะเกิดสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising