×

เด็กไทยแจ๋ว คว้า 6 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง โอลิมปิกวิชาการ 2562

โดย THE STANDARD TEAM
17.08.2019
 • LOADING...

เมื่อวานนี้ (16 ส.ค.) ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. นำคณะผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2562 พร้อมคณาจารย์จำนวน 51 คน เข้ารายงานผลการแข่งขันต่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

 

โอลิมปิกวิชาการ

โอลิมปิกวิชาการ

 

 

เยาวชนไทยประสบความสำเร็จได้รับรางวัลรวม 6 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ 

 

วิชาคณิตศาสตร์ รับรางวัล 3 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน

วิชาคอมพิวเตอร์ 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง 

วิชาเคมี 1 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน  

วิชาชีววิทยา 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง  

วิชาฟิสิกส์ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง

 

นายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จของเยาวชน สะท้อนว่า ประเทศไทยของเราไม่หมดสิ้นคนดีและคนเก่ง รัฐบาลต้องหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้มีคนเก่งมากยิ่งขึ้น การที่จะสร้างคนให้เก่งขึ้นมาต้องเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานระดับประถม-มัธยมศึกษา จึงต้องเริ่มตั้งแต่ข้างล่าง เพื่อผลักจากฐานขึ้นสู่ยอด เหมือนพีระมิด ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนระบบการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

รัฐบาลต้องการคนรุ่นใหม่ในหลายๆ สาขา ทั้ง STEM นักวิจัย วิศวกร คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ วันนี้ต้องใช้คนเหล่านี้จำนวนมาก พร้อมทั้งรองรับให้คนเหล่านี้สามารถต่อยอดการทำงานให้ตรงกับสาขาที่ได้เรียนมา ขอยืนยันว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาอย่างเต็มที่ แต่อาจใช้เวลาเหมือนกับความก้าวหน้าโครงการโอลิมปิกระหว่างประเทศที่เดินทางมายาวนาน ขอให้เยาวชนรักษาความดี คุณธรรม ตามพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 

 

โอลิมปิกวิชาการ

 

เด็กเก่งผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย มีดังนี้

 

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 60 ณ เมืองบาธ สหราชอาณาจักร ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน 6 คน ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน ดังนี้

 

 1. จิรายุส จินาพงษ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เหรียญทอง
 2. พิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทอง
 3. ปพณ ละเภท โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทอง
 4. ปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
 5. ณฐนน เทอดไพรสันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญเงิน
 6. ธนา สมศิริวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน

 

คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 

 

 1. ดร.พงศ์พล เรือนคง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าทีม
 2. ดร.ธีระเดช กิตติภัสสร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม
 3. ดร.วรัตถ์ สุขสมปอง University of Oxford ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
 4. รศ.ดร.ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยหัวหน้าทีม 
 5. เศรษฐา ปิณฑานนท์ ผู้จัดการทีม สสวท.

 

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2562 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ประเทศไทยได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ดังนี้

 

 1. สัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เหรียญเงิน 
 2. สิรวิชญ์ พงศ์นคินทร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง 
 3. พงศพล พงศาวกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง 
 4. ธนภูมิ เหล่าอรุณ โรงเรียนระยองวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขัน 

 

คณะอาจารย์

 1. ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. ผนวกเดช สุวรรณทัต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 3. ผศ.ดร.นัทที นิภานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. อรทัย เรืองสมบัติ สสวท.

 

แข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ 2562 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ดังนี้ 

 

 1. พิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง 
 2. ชลภัทร วรงค์ชยกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน 
 3. ภัคพล ธาดาวศิณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน 
 4. สรรค์เปรม เตชะวิเชียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน 

 

คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

 1. ผศ.ดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าทีม
 2. ผศ.ดร.ปณิทัต หาสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองหัวหน้าทีม
 3. ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
 4. เจริญศักดิ์ เมืองแก้ว สสวท. ผู้จัดการทีม
 5. ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ร่วมสังเกตการณ์จากมูลนิธิ สอวน.
 6. ผศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Steering Committee การแข่งขัน IChO ครั้งที่ 51

 

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 วันที่ 14-21 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองเซเกด สาธารณรัฐฮังการี ประเทศไทยส่งผู้แทนเข้าร่วมจำนวน 4 คน ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ดังนี้

 

 1. อสึขิ มัทสึซาว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทอง 
 2. อภิษฎา สมใจ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน 
 3. ภูมิพัฒน์ เลาหวิโรจน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน 
 4. กฤติน เวณุนันทน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง 

 

คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

 1. ศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าทีม
 2. ผศ.ดร.นพดล กิตนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม
 3. รศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
 4. รศ.ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
 5. รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
 6. จักรพรรดิ สุวรรณกูฏ สสวท. ผู้จัดการทีม

 

การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประเทศไทยได้รับ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ดังนี้

 

 1. ธนวัฒน์ ศรวณีย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง 
 2. พัสกร โพธานันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน 
 3. ปัณณธร ปัญญา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน 
 4. สิริพงษ์ ฉายานพรัตน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน 
 5. ญาณภัทร พินิจพิชิตกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง

 

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

 1. รศ.ดร.กิตติวิทย์ มาแทน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าทีม 
 2. ดร.ธารา เฉลิมทรงศักดิ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รองหัวหน้าทีม 
 3. ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยหัวหน้าทีม 
 4. กฤษชพล ทิวพุดซา ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและอัจฉริยภาพ สสวท. ผู้จัดการทีม

 

โอลิมปิกวิชาการ

โอลิมปิกวิชาการ

โอลิมปิกวิชาการ

โอลิมปิกวิชาการ

โอลิมปิกวิชาการ

 

ภาพ: www.thaigov.go.th

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories