×
Menu
265091

‘อภัยภูเบศร’ เปิดคลินิกกัญชา เผยไม่เกิน 2 เดือนได้สารสกัดกัญชาใช้ในมะเร็งระยะสุดท้าย

25.06.2019
  • LOADING...
คลินิกกัญชา

เมื่อวานนี้ (24 มิ.ย.) มีการประชุมวิชาการ ‘กัญชาทางการแพทย์’ ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 78 ปี สถาปนาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยภายในงานได้เชิญวิทยากรด้านการแพทย์และวิชาการหลากหลายแขนง รวมถึงผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมเป็นจำนวนมาก

 

โดย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า อย. ได้สนับสนุนให้หน่วยงานที่มีศักยภาพในการผลิตสารสกัดกัญชา โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นหนึ่งใน 4 ราย ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชา ต้องขอชมเชยทีมงานที่เข้มแข็ง ทำให้สามารถขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์อย่างเป็นระบบในเวลาอันรวดเร็ว ส่วนกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณายาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา 

 

เพื่อรองรับกรณีการให้ข้อมูลทางวิชาการของยากัญชาที่ผลิตในประเทศ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ใช้ในการพิจารณาสั่งใช้ยาอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย สำหรับกฎกระทรวงฉบับนี้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การโฆษณาให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับกัญชา ต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 

ขณะเดียวกัน นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า หลังจากที่มีนโยบายชัดเจนจากรัฐบาลแล้วว่าจะสนับสนุนให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศ ซึ่งก็ได้หารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ อย. และเห็นว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในฐานะที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร ตั้งแต่การปลูก การสกัด และมีการใช้มานาน ถึงเวลาที่เราจะต้องทำให้เป็นต้นแบบ เพื่อให้ได้กัญชาที่ปลอดภัยเป็นต้นแบบถูกต้องถูกวิธี โดยได้ศึกษาข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้าน พบว่า ในกัญชามีความซับซ้อนมีพฤษเคมีมากกว่า 500 ชนิด เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ปลอดภัยที่สุด 

 

“วันนี้เป็นวันแรกที่เราเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชักและพาร์กินสันโดยแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรม นอกจากนี้อภัยภูเบศรยังเป็นต้นแบบการปลูกกัญชาแบบรากลอยเพื่อทำต้น และรากจมเพื่อทำดอก รวมถึงระบบกรีนเฮาส์ที่ชาวบ้านทั่วไปสามารถนำไปใช้และปลูกได้ด้วยวิธีที่เหมาะสมในอนาคต” นายแพทย์นำพลกล่าว

 

นอกจากนี้ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า อภัยภูเบศรจะพัฒนาโรงเรือนเป็นโรงเรียนเพื่อเรียนรู้การปลูกกัญชา และส่งต่อความรู้ให้กับประชาชน อีกประมาณ 4 เดือน ก็จะชัดเจนว่ากัญชา 16 ต้นที่ปลูกในตู้คอนเทนเนอร์นั้น จะมีต้นทุนการปลูกเท่าไร และการศึกษาจากการปลูกในหลายวิธีนั้น วิธีไหนจะดีที่สุด เพื่อให้เกษตรกรสามารถลงทุนได้ และมีระบบการควบคุมกับเราอย่างไร 

 

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เล็ดรอดออกไปเป็นยาเสพติด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เกษตรกรยังไม่สามารถปลูกเองได้ เพราะเรายังไม่รู้ว่าวิธีไหนที่จะได้ผล นอกจากนี้ในอนาคตนอกจากอภัยภูเบศรแล้ว ก็จะขยายโหนดออกไปทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดจากอภัยภูเบศร 

 

“ขณะนี้เรามีกัญชาที่ได้รับมอบมาจาก ปปส. มีสาร THC เด่น ซึ่งจะสามารถใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 4 และโรคปวดปลายประสาทที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา อีกไม่เกิน 2 เดือน ก็จะสามารถสกัดออกมาได้ ส่วนที่สาร CBD เด่นคือล็อตที่เราได้รับบริจาคมาจาก อย. นั้น เรามีเพียง 100 ขวด จึงสามารถรองรับผู้ป่วยประมาณ 10 ราย และอีกประมาณ 7 เดือน หากการเพาะปลูกได้ผล ก็จะสามารถสกัดได้อีกราว 900 ขวด จะสามารถรับคนไข้ได้เพิ่มขึ้น อยากให้คอยติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง” ดร.สุภาภรณ์กล่าว

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

MOST POPULAR