×

สั่งเด้งตำรวจ ตม. 9 นาย เดินล้อม แจ็คสัน หวัง จนกระทบผู้โดยสารในสนามบิน

โดย THE STANDARD TEAM
20.07.2023
 • LOADING...

วันนี้ (20 กรกฎาคม) พล.ต.ต. มนตรี แป้นเจริญ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ลงนามในคำสั่ง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ที่ 94/2566 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ใจความว่า 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และข้อ 6 (2) ประกอบข้อ 8 (3) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 

ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 จึงให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 (ศปก.บก.ตม.2) จำนวน 9 นาย ดังนี้ 

 

 1. ว่าที่ พ.ต.ต. ดิษฐภัท เรืองหัตถาการ สารวัตร กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
 2. ด.ต. ปัณณธร อำลอย ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
 3. ด.ต. ชัยวัฒน์ หลบภัย ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
 4. ด.ต. ภูริพงษ์ พรมศรี ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
 5. ด.ต. จตุรงค์ สิงหาอาจ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
 6. ด.ต. ชาตรี แจ่มแจ้ง ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
 7. ด.ต. กิตติภณ แก้วสุวรรณ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
 8. ส.ต.อ. บุญฤทธิ์ เรืองปราชญ์ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
 9. ส.ต.อ. ปรูยศ มีกุล ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2

 

โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 มอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

มีรายงานว่าคำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องจากภาพคลิปในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเดินล้อม แจ็คสัน หวัง ศิลปินต่างชาติอยู่จำนวนมาก ทำให้ผู้โดยสารขาเข้ารายอื่นที่กำลังเดินทางเข้าประเทศได้รับผลกระทบ

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising