×

รู้จักอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในวันครบรอบ 89 ปี วันอภิวัฒน์สยาม เปลี่ยนผ่านระบอบการปกครอง

24.06.2021
  • LOADING...
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ปี พ.ศ. 2482 สมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้สร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขึ้น เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักในการปกครองประเทศ 

 

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้นตั้งอยู่กลางถนนราชดำเนินกลาง ตัดกับถนนดินสอ โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483 อีกทั้งยังถือเป็นหลักกิโลเมตรที่ 0 ของประเทศไทยด้วย

 

THE STANDARD ชวนรู้จักอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อันเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงระบอบการปกครองของประเทศไทย

 

 

“…อนุสาวรีย์นี้จะเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญก้าวหน้าทั้งมวล เป็นต้นว่าถนนสายต่างๆ ที่ออกจากกรุงเทพฯ ไปยังหัวเมือง ก็จะนับต้นทางจากอนุสาวรีย์นี้ ถนนราชดำเนินซึ่งเป็นแนวของอนุสาวรีย์ ก็กำลังสร้างอาคารให้สง่างามเป็นที่เชิดชูเกียรติของประเทศ…”

 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรี

กล่าวขณะทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483

 

ความสูงของของปีก 4 ด้าน และรัศมี 

หมายถึง วันที่ 24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

 

ปืนใหญ่โดยรอบ 

หมายถึง พ.ศ. 2475 ปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

 

พานรัฐธรรมนูญตั้งบนป้อมกลางสูง 

หมายถึง เดือนที่ 3 คือเดือนมิถุนายนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

(เดิมการนับปีใหม่เริ่มจากเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ 1)

 

รอบป้อมกลาง 

หมายถึง หลัก 6 ประการของคณะราษฎร 

 

ภาพดุนที่ฐานปีกทั้งสี่ด้าน

หมายถึง ประวัติการดำเนินงานของคณะราษฎร ผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

 

วงเวียนบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยังเป็นหลักกิโลเมตรที่ 0 ของทางหลวงแผ่นดินสายประธาน

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising