×
406608

3 ช่องทางแจ้งเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชน

12.10.2020
  • LOADING...
แจ้งเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชน

รู้หรือไม่ว่า หากได้รับความเสียหายหรือพบเห็นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สามารถแจ้งหรือร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ 3 ช่องทางดังต่อไปนี้ 

  1. สายด่วน 1377 ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. อีเมล [email protected]
  3. ร้องเรียนด้วยตัวเอง ณ สำนักงาน กสม. ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  

 

แจ้งเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชน

 

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories