×

ไทยขยับขึ้น Tier 2 ในรายงานค้ามนุษย์สหรัฐฯ 2022 มีคนไทยรับรางวัลเชิดชูเกียรติในปีนี้

20.07.2022
  • LOADING...
ค้ามนุษย์

วันนี้ (20 กรกฎาคม) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report: TIP Report) ประจำปี 2022 ซึ่งประเทศไทยได้ขยับขึ้นมาอยู่ Tier 2 หรือกลุ่มประเทศที่รัฐบาลดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายสหรัฐฯ แต่มีความพยายามปรับปรุงแก้ไขหลังจากปีที่ผ่านมา หล่นไปอยู่ Tier 2 Watch List กลุ่มประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ โดยอยู่กลุ่ม Tier 2 ร่วมกับ สปป.ลาว

 

ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านย่านอาเซียนของไทยมีเพียงสิงคโปร์และฟิลิปปินส์เท่านั้นที่ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม Tier 1 หรือกลุ่มที่รัฐบาลพยายามแก้ไขและตรวจสอบอย่างจริงจัง จนอัตราการลักลอบค้ามนุษย์อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ ขณะที่อินโดนีเซียอยู่ในกลุ่ม Tier 2 Watch List 

 

อีก 5 ประเทศที่เหลือ ไม่ว่าจะเป็น บรูไน เมียนมา กัมพูชา มาเลเซีย และเวียดนาม ล้วนแล้วแต่อยู่ใน Tier 3 หรือกลุ่มประเทศที่รัฐบาลดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำของสหรัฐฯ ไม่มีความพยายามแก้ไขปัญหา ซึ่งทางการสหรัฐฯ อาจพิจารณาระงับการให้ความช่วยเหลือที่มิใช่ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการค้าได้

 

ในปีนี้มีคนไทยเป็น 1 ใน 6 คนสุดท้ายที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ‘2022 TIP Report Heroes’ นั่นคือ อภิญญา ทาจิตต์ จากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอย่าง Stella Maris ที่ดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพี่น้องแรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงของไทย โดยรายงานฉบับนี้ยังระบุว่า เธอเป็นผู้อุทิศตนทำงานต่อสู้กับปัญหาค้ามนุษย์และช่วยเหลือผู้ที่ถูกบังคับใช้แรงงานในประเทศไทยมานานกว่า 7 ปี ทั้งยังมีประสบการณ์ช่วยเหลือพี่น้องแรงงานในอุตสาหกรรมประมงในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นไทย อินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนมา หรือแม้แต่ในบังกลาเทศ 

 

นอกจากอภิญญาแล้ว ยังมีผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินี้จากอีก 5 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ จอร์แดน ไลบีเรีย โปแลนด์ และยูเครน 

 

แฟ้มภาพ: HTWE / Shutterstock

อ้างอิง:

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising