×

20 ส.ส. หญิงเพื่อไทย ออกจดหมายเปิดผนึกถึงอธิบดีฯ ศาลอาญา ขอความเป็นธรรม นักเคลื่อนไหว ได้สิทธิประกันตัว

โดย THE STANDARD TEAM
30.04.2021
 • LOADING...
20 ส.ส. หญิงเพื่อไทย ออกจดหมายเปิดผนึกถึงอธิบดีฯ ศาลอาญา ขอความเป็นธรรม นักเคลื่อนไหว ได้สิทธิประกันตัว

วันนี้ (30 เมษายน) ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงของพรรคเพื่อไทยรวมทั้งหมด 20 คน  ได้ออกแถลงการณ์ถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเพื่อขอความเป็นธรรมให้นักเคลื่อนไหวทางความคิดได้รับสิทธิประกันตัว โดยระบุว่าตลอดระยะเวลาที่ทุกฝ่ายได้พยายามต่อสู้และยื่นประกันตัว เพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์, รุ้ง-ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล, อานนท์-อานนท์ นำภา, ไมค์-ภาณุพงศ์ จาดนอก, แอมมี่-ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์, จัสติน-ชูเกียรติ แสงวงค์ และ พอร์ท-ปริญญา ชีวินกุลปฐม มาโดยตลอด โดยเฉพาะเพนกวินและรุ้งที่แสดงเจตจำนงอย่างแรงกล้า เรียกร้องอย่างสันติวิธีด้วยการอดอาหารเพื่อขอความเป็นธรรมในการต่อสู้คดี 

 

ส.ส. หญิงพรรคเพื่อไทย ได้ติดตามกรณี สุรีย์รัตน์ ชิวารักษ์ แม่ของเพนกวินที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ลูกได้รับสิทธิประกันตัวพร้อมกับกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางความคิดทั้งหมดตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพราะยังไม่มีคำพิพากษาออกมาว่าได้กระทำความผิด จึงควรเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่ประชาชนทุกคนในประเทศนี้สมควรได้รับ

 

ด้วยจิตวิญญาณของคนเป็นแม่ เราขอแสดงจุดยืนในฐานะแม่คนหนึ่งที่รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหัวอกของคนเป็นแม่ คงไม่มีแม้เพียงวันเดียวที่แม่จะกินอิ่มนอนหลับ ด้วยเพราะรู้ว่าลูกกำลังลำบากทางร่างกาย เพนกวินและรุ้งแสดงจุดยืนอดอาหารอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 40 วันแล้ว วันนี้ร่างกายซูบผอม อ่อนแรง การให้น้ำเกลือและวิตามินก็ไม่สามารถกระทำได้ เพราะเกินขีดจำกัดที่ร่างกายมนุษย์จะรับได้

 

เราจึงอยากวิงวอนขอให้ศาลมอบความเมตตากับนักเคลื่อนไหวทางความคิดทุกคนให้ได้รับสิทธิการประกันตัวตามกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมถึงพันธกรณีตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง (ICCPR) ข้อ 9 วรรคหนึ่ง “บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย บุคคลจะถูกจับกุมโดยอำเภอใจมิได้ บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได้ ยกเว้นโดยเหตุและโดยเป็นไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย”

 

การได้รับสิทธินี้คือความหวัง และเป็นตัวแทนของความเมตตาที่ผู้เป็นแม่ทุกคนต้องการได้รับจากความยุติธรรม เพราะชีวิตคนไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นใครก็ตามย่อมมีค่ามากที่สุดเสมอในสายตาของผู้เป็นแม่  

 

9 ครั้งที่ต่อสู้  9 ครั้งที่ร้องขอสิทธิประกันตัว 80 วันที่นักเคลื่อนไหวทางความคิดถูกกักขัง แม้ถูกจองจำทางร่างกาย แต่หาได้ถูกจองจำอุดมการณ์ไม่ 

 

ศาลที่เคารพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง พรรคเพื่อไทย ขอแสดงเจตจำนงในการร้องขอความเป็นธรรมให้กับนักเคลื่อนทางความคิดทั้งหมด โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

 

 1. ส.ส. กิตติ์ธัญญา วาจาดี เพื่อไทย อุบลราชธานี เขต 3 
 2. ส.ส. สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เพื่อไทย กรุงเทพมหานคร เขต 29
 3. ส.ส. จิราพร สินธุไพร เพื่อไทย ร้อยเอ็ด เขต 5 
 4. ส.ส. จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ เพื่อไทย อุดรธานี เขต 5 
 5. ส.ส. ชนก จันทาทอง เพื่อไทย หนองคาย เขต 2 
 6. ส.ส. ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เพื่อไทย เชียงใหม่ เขต 1 
 7. ส.ส. เทียบจุฑา ขาวขำ เพื่อไทย อุดรธานี เขต 8 
 8. ส.ส. ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ เพื่อไทย กรุงเทพมหานคร เขต 18 
 9. ส.ส. บุญรื่น ศรีธเรศ เพื่อไทย กาฬสินธุ์ เขต 1 
 10. ส.ส. ผ่องศรี แซ่จึง เพื่อไทย ศรีสะเกษ เขต 8 
 11. ส.ส. พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล เพื่อไทย ชัยภูมิ เขต 5 
 12. ส.ส. มนพร เจริญศรี เพื่อไทย นครพนม เขต 2 
 13. ส.ส. มุกดา พงษ์สมบัติ เพื่อไทย ขอนแก่น เขต 4 
 14. ส.ส. ละออง ติยะไพรัช เพื่อไทย เชียงราย เขต 7 
 15. ส.ส. สกุณา สาระนันท์ เพื่อไทย สกลนคร เขต 5 
 16. ส.ส. สมหญิง บัวบุตร เพื่อไทย อำนาจเจริญ เขต 1 
 17. ส.ส. สรัสนันท์ อรรณนพพร เพื่อไทย ขอนแก่น เขต 8 
 18. ส.ส. สิรินทร รามสูต เพื่อไทย น่าน เขต 1 
 19. ส.ส. อนุรักษ์ บุญศล เพื่อไทย สกลนคร เขต 4 
 20. ส.ส. อาภรณ์ สาราคำ เพื่อไทย อุดรธานี เขต 4

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising