×

‘2 หลักทรัพย์’ เตรียมเพิกถอนออกจากตลาดสัปดาห์นี้ ‘ABPIF’ เทรดวันนี้วันสุดท้าย ส่วน ‘สมิติเวช’ ซื้อขายถึงวันที่ 7 ธ.ค.

06.12.2022
  • LOADING...
ABPIF

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งเตือนเตรียมจะเพิกถอนหลักทรัพย์จำนวน 2 หลักทรัพย์ ดังนี้ 1. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) เนื่องจากการเลิกกองทุน โดยวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้รับเงินจากการลดทุน

 

สำหรับวันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์ คือวันที่ 6 ธันวาคม 2565 และวันที่เพิกถอนหลักทรัพย์คือวันที่ 10 ธันวาคม 2565

 

  1. บมจ.สมิติเวช (SVH) เนื่องจากบริษัทขอเพิกถอนโดยสมัครใจ ตามที่บริษัท สมิติเวชได้ขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น 

 

ขณะนี้ SVH ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของ SVH จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

 

สำหรับวันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์คือวันที่ 7 ธันวาคม 2565 และวันที่เพิกถอนหลักทรัพย์คือวันที่ 8 ธันวาคม 2565


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising