×

ไพบูลย์นำ 110 ส.ส. พลังประชารัฐ ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตรา ไม่มีตัดอำนาจ ส.ว. บอกประวิตรไฟเขียวแล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
07.04.2021
  • LOADING...
ไพบูลย์ นิติตะวัน

วันนี้ (7 เมษายน) ไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ฝ่ายกฎหมาย พร้อมด้วย ส.ส. จากพรรคพลังประชารัฐ ร่วมกันยื่นญัตติเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช …. พร้อมหลักการ และเหตุผลความสำคัญในการขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แก่ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 

 

ภายหลังจากรับยื่นญัตติประธานรัฐสภา ชวนกล่าวว่า จะนำรายชื่อของ ส.ส. ที่เข้าชื่อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เข้าสู่การตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งหากตรวจสอบแล้วเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ก็จะนำสู่การบรรจุในระเบียบวาระการประชุมได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่เปิดสมัยประชุมสภาฯ คือวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ และคาดว่าในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้จะบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้ 

 

ด้านไพบูลย์กล่าวว่า การยื่นญัตติขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐในครั้งนี้ มี ส.ส. ของพรรคพลังประชารัฐ ร่วมลงรายชื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมด 110 คน  

 

ทั้งนี้ เชื่อว่าการขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับประชาชน และเกิดประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ ของ ส.ส. เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะเป็นการแก้ไขระบบเลือกตั้งให้กลับมาใช้บัตรเลือกตั้งแบบ 2 ใบ แทนการใช้บัตรเลือกตั้งแบบ 1 ใบที่หลายฝ่ายเห็นว่าเป็นปัญหา

 

เมื่อพรรคพลังประชารัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดการขัดแย้ง จึงนำสู่การเสนอญัตติดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้มีหลายฝ่ายโจมตีว่าพรรคพลังประชารัฐได้รับประโยชน์จากการเลือกตั้ง 1 ใบ และไม่มีทางที่จะไม่ยอมแก้ไข โดยการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าพรรคพลังประชารัฐพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้

 

นอกจากนี้ ในญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญยังมีการเสนอให้คำนวณการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ โดยให้มี 2 แบบคือ ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปเป็นไปตามที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ

 

ขณะเดียวกันได้มีการเสนอแก้ไขในมาตรา 144 เรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยห้ามไม่ให้ ส.ส. แปรญัตติเพิ่มเติมรายการในงบประมาณได้ เพื่อไม่ให้เป็นการแปรญัตติในการแสวงหาผลประโยชน์นำงบประมาณสู่ตนเอง

 

ทั้งนี้ไพบูลย์กล่าวว่า เนื้อหาสาระในการขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจาก พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้ว โดยพล.อ. ประวิตร เห็นชอบในการแก้ไขมาตรา 3 คือการเพิ่มสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในเรื่องกระบวนการยุติธรรม 

 

นอกจากนี้ไพบูลย์ยังกล่าวว่า การขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแบบรายมาตราในครั้งนี้ถือเป็นฉบับแรก โดยมาตราต่างๆ ที่ขอแก้ไขครั้งนี้จะเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งประเด็นใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็จะนำมาพิจารณาก่อน และประเด็นใดที่ยังคงเป็นความขัดแย้ง เช่น การตัดลดอำนาจของวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี หรือการแก่งแย่งชิงอำนาจกัน จึงไม่มีในการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ เพื่อไม่ต้องการให้การเริ่มต้นในการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งแรกเกิดความล่าช้า 

 

ทั้งนี้ หากพรรคร่วมฝ่ายค้านต้องการที่จะเสนอแก้ไขในประเด็นใด ก็สามารถยื่นญัตติขอแก้ไขตามมาได้ 

 

ไพบูลย์ นิติตะวัน ไพบูลย์ นิติตะวัน

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising