×

10 พรรคการเมือง ประชาชนอุดหนุนภาษีปี 2565 มากที่สุด ‘ก้าวไกล’ 39 ล้าน – เพื่อไทย 4.5 ล้าน

โดย THE STANDARD TEAM
04.10.2023
 • LOADING...
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

วานนี้ (3 ตุลาคม) กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ข้อมูลผู้เสียภาษีเงินได้ แสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้กับพรรคการเมือง ปีภาษี 2565 รวม 78 พรรคการเมือง เป็นเงิน 54,945,623.18 บาท โดยมี 10 พรรคการเมืองที่ได้รับเงินอุดหนุนภาษีมากที่สุด ดังนี้

 

 1. พรรคก้าวไกล มีผู้แสดงเจตนาอุดหนุน 83,733 ราย เป็นเงิน 39,991,672.23 บาท 
 2. พรรคเพื่อไทย มีผู้แสดงเจตนาอุดหนุน 11,904 ราย เป็นเงิน 4,588,711.64 บาท 
 3. พรรครวมไทยสร้างชาติ มีผู้แสดงเจตนาอุดหนุน 10,768 ราย เป็นเงิน 4,173,914.62 บาท
 4. พรรคประชาธิปัตย์ มีผู้แสดงเจตนาอุดหนุน 8,705 ราย เป็นเงิน 3,052,368.70 บาท
 5. พรรคเสรีรวมไทย มีผู้แสดงเจตนาอุดหนุน 3,204 ราย เป็นเงิน 1,306,120.82 บาท
 6. พรรคชาติพัฒนากล้า มีผู้แสดงเจตนาอุดหนุน 2,604 ราย เป็นเงิน 1,070,570.06 บาท
 7. พรรคไทยภักดี มีผู้แสดงเจตนาอุดหนุน 1,866 ราย เป็นเงิน 772,704.94 บาท
 8. พรรคพลังประชารัฐ มีผู้แสดงเจตนาอุดหนุน 1,166 ราย เป็นเงิน 353,188.80 บาท
 9. พรรคภูมิใจไทย มีผู้แสดงเจตนาอุดหนุน 921 ราย เป็นเงิน 344,521.60 บาท
 10. พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย มีผู้แสดงเจตนาอุดหนุน 523 ราย เป็นเงิน 237,199.57 บาท

 

ทั้งนี้ การสนับสนุนพรรคการเมืองของผู้เสียภาษีเงินได้เป็นไปตามมาตรา 69 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ที่กำหนดว่า ผู้เสียภาษีเงินได้ซึ่งมิใช่นิติบุคคลมีสิทธิแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ให้รัฐนำเงินที่ตนได้เสียภาษีไว้ไปอุดหนุนพรรคการเมืองที่ตนระบุพรรคใดพรรคหนึ่งปีละ 500 บาทได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

 

อ้างอิง: 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising