×

Youthivate กับนวัตกรรมระดับโลกจากหมอขนม เพิ่มความสวยในแบบคุณ [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
29.11.2023
  • LOADING...
Youthivate สถาบันเสริมความงามที่ใช้นวัตกรรมจากงานระดับโลก

สถาบันเสริมความงามระดับโลกที่ใช้นวัตกรรมรางวัลระดับสากล 

 

ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดสุขภาพ-ความงามที่มีการแข่งขันสูงที่สุด สังเกตได้ว่าธุรกิจคลินิกและสถาบันเสริมความงามมีจำนวนมาก จนกลายเป็นหนึ่งในธุรกิจน่านน้ำสีแดง (Red Ocean) แต่ในขณะเดียวกันธุรกิจนี้ก็มีอัตราการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 มีการสำรวจตลาดการแพทย์ความงามของไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 6 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะพุ่งสูงถึง 1.31 แสนล้านบาทในปี 2573 และไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เทรนด์การเติบโตนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก  

 

Youthivate สถาบันเสริมความงามที่สยามพารากอน

 

หากเราลองสังเกตธุรกิจเวชศาสตร์ความงามในปัจจุบันจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มที่ 1 คลินิกเสริมความงามทั่วไปที่มีบริการให้เลือก เน้นโปรโมชัน มีการแข่งขันด้านราคาสูง กลุ่มที่ 2 คลินิกเสริมความงามที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialty) มีแพทย์เฉพาะทางประจำที่คลินิกเฉพาะ และกลุ่มสุดท้ายคือ Master of Aesthetic ซึ่งมีอาจารย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ มีการค้นคว้าวิธีการและนวัตกรรมใหม่ๆ และนำผลวิจัยนั้นมาประยุกต์ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ มีศาสตร์ความงามที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ซึ่งกลุ่มหลังนี้มีจำนวนน้อยกว่า 2 กลุ่มแรกอยู่มาก เนื่องจากต้องเป็นอาจารย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับในระดับสากล

 

หมอขนมเป็น 1 ใน 25 Finalist ในงาน AMWC 

 

ดังนั้นกลุ่มที่ 3 นี้จึงเป็นสิ่งที่หายากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากต้องค้นคว้าวิธีการและนวัตกรรม มีรางวัลที่เป็นหลักประกันได้ และหนึ่งในนั้นก็คือ พญ.ภัทรชนน อัศววรฤทธิ์ หรือที่รู้จักกันในนาม ‘หมอขนม’ อาจารย์แพทย์คนแรกคนเดียวในไทยที่ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 25 คนสุดท้ายจากแพทย์ความงามทั่วโลกที่ส่งผลงานเข้าประกวดในงานประชุมการแพทย์ด้านความงามและการชะลอวัย (Aesthetic and Anti-aging Medicine World Congress: AMWC) โดยเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมการฟื้นฟูผิวให้อ่อนเยาว์แบบไม่ต้องทำศัลยกรรมที่ให้ผลลัพธ์ชัดเจน เป็นการสร้างสรรค์ความงามแบบไร้ที่ติ คือความงามที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัย โดยผ่านการค้นคว้าและศึกษามากว่า 5 ปี จนกลายมาเป็น ‘Youthivate’ สถาบันเสริมความงามในกลุ่ม Master of Aesthetic ที่ช่วยยกระดับสุขภาพภายในจนดูดีสู่ภายนอก ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือทรัพย์สินที่ดีที่สุดของแต่ละคน โดยเป็นไปตามปณิธานของหมอขนมที่ต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไข้ให้ดีขึ้นด้วยผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล  

 

หมอขนม แพทย์คนเดียวในไทยที่ได้รับการรับรองจาก AMWC

 

P.R.I.D.E. กระบวนการระดับโลกของนวัตกรรม Youthivate

 

เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ‘ความสวยงาม’ เป็นสิ่งที่ทุกคนมองเห็นเป็นอันดับแรก เหมือนปกหนังสือที่มีความสวยงามและสะท้อนถึงเนื้อหาที่อยู่ด้านใน การดูแลด้านความงามจึงเป็นหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่จะต้องดูแลแบบองค์รวม (Holistic) ทั้งปัจจัยภายใน (Intrinsic Factor) อย่างเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ผิวสี ลักษณะผิว การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย และปัจจัยภายนอก (Extrinsic Factor) อย่างไลฟ์สไตล์และการดูแลสุขภาพร่างกายที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้โปรแกรมเดียวดูแลได้ทุกคน

 

จากการค้นคว้าศึกษานวัตกรรมของหมอขนมภายใต้งานรางวัล 1 ใน 25 Finalist สาขา Non-Surgical Facial Beautification จากองค์กรความงามระดับโลก กระบวนการ P.R.I.D.E. จึงเป็นกระบวนการสำคัญของนวัตกรรม Youthivate ที่ผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดูแลความอ่อนเยาว์ตามธรรมชาติที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล (Customization and Individualized of Youthfulness) โดยแก้ไขข้อผิดพลาดในการดูแลด้านความงามในปัจจุบันที่มาจากข้อมูลที่ผิดพลาด ขาดการสื่อสาร กระบวนการที่ไม่เป็นระเบียบแบบแผน ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัย และการรักษาที่ไม่ปลอดภัย ทำให้คนไข้และแพทย์ไม่เข้าใจต้นตอของปัญหา ต้องไปแก้ไขที่ปลายเหตุ ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจในท้ายที่สุด 

 

หมอขนมได้นำกระบวนการ P.R.I.D.E. มาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีขั้นตอนการรักษาที่มีระเบียบแบบแผน ใช้เทคโนโลยีชั้นนำอย่าง AI ในการวิเคราะห์ปัญหาและเลือกโปรแกรมที่มีรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละคน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน 

 

หมอขนม แพทย์ด้านการปรับรูปหน้าระดับ World Class

 

P.R.I.D.E. วิเคราะห์ปัญหาแบบเจาะลึกเฉพาะบุคคล

 

P.R.I.D.E. คือนวัตกรรมที่เข้าใจปัญหาที่แตกต่างกันเฉพาะบุคคล โดยสถาบัน Youthivate ได้สั่งเครื่องมือ AI เครื่องแรกในเอเชีย ที่เรียกว่า YouthSphere มาใช้ในการวิเคราะห์แก้ปัญหา และสร้างโซลูชันที่มีความเหมาะสม ปลอดภัย และตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล โดยก่อนที่จะรักษานั้นจะใช้เครื่อง YouthSphere ในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ให้คนไข้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ไม่ต้องคาดเดาผลลัพธ์ที่ได้อีกต่อไป หลังจากนั้นจะกำหนดกรอบเวลาในการรักษาตามโปรแกรม มีการติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงกับที่คาดหวังเอาไว้ 

 

5 สิ่งที่ Youthivate เหนือกว่ากระบวนการอื่นๆ 

 

สถาบัน Youthivate เป็นสถาบันเสริมความงามที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างความแตกต่างในการปรับแต่งความงามแบบไร้ที่ติ ที่ผ่านการคิดค้น วิจัย และนำมาปรับใช้ได้จริง โดยจะเกิดผลลัพธ์ 5 ประการ หรือ 5RE ดังต่อไปนี้ 

  • Restore ซ่อมแซมปัญหาหรือความเสื่อมจากภายใน ก่อนที่จะแก้ไขปัญหาภายนอก 
  • Restructure ปรับโครงสร้างรูปหน้าให้สวยงามเป็นธรรมชาติ และย้อนวัยโครงสร้างรูปหน้าให้กลับมาดูอ่อนเยาว์ 
  • Rejuvenate คงความอ่อนเยาว์ และป้องกันความเสื่อมของเซลล์จากปัจจัยภายในและภายนอก 
  • Refinement สร้างจุดเด่นบนใบหน้า และบูสต์ผิวให้คงความงามแบบไร้ที่ติ 
  • Revive คงความอ่อนเยาว์และผลลัพธ์ได้อย่างยาวนาน 

 

Youthivate สถาบันเสริมความงามซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนวัตกรรมใหม่ๆ

 

นวัตกรรมระดับ World Class ย่อมควบคู่กับบริการระดับ World Class เช่นกัน 

 

แม้ผลงานระดับโลกจะสามารถการันตีผลลัพธ์ที่แตกต่างและชัดเจนได้ แต่การให้บริการที่ยอดเยี่ยมและสะดวกสบายก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน หมอขนมจึงตัดสินใจที่จะเปิดตัว Youthivate ที่สยามพารากอน ซึ่งเป็นศูนย์การค้าชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อดูแลสุขภาพและความงามในแบบองค์รวมเฉพาะบุคคล เพราะผลงานระดับโลกย่อมควบคู่กับการบริการระดับ World Class อย่างแท้จริง ที่นี่จึงไม่ใช่เพียงแค่เลือกซื้อบริการหรือโปรโมชันในช่วงราคาหนึ่งแล้วจบไป หากแต่คือสถาบัน Youthivate คลินิกสยามพารากอน ที่คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเตรียมพร้อมไว้ให้แก่ลูกค้าคนสำคัญเฉพาะคุณ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising