×

กมธ. พัฒนาการเมืองฯ นำร่องบางซื่อ-ดุสิต ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศของเยาวชนไทย

โดย THE STANDARD TEAM
30.09.2019
  • LOADING...
พัฒนาประเทศของเยาวชนไทย

วันที่ (30 กันยายน) ที่สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดกิจกรรมเวิร์กช็อป จิตวิทยาการจัดการ เปิดกระบวนทัศน์ใหม่ทางการเมือง ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศของเยาวชนไทย โดยมีทีม ดร.ขวัญนภา ชูแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมด้วย 

 

ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส. เขตบางซื่อ-ดุสิต กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวว่า งานในวันนี้นับเป็นมิติใหม่ของการทำเวิร์กช็อปร่วมกัน ระหว่างเยาวชน นักศึกษา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ความรู้ ประสบการณ์ ขยายมุมมองให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการเมือง ประเทศชาติ และตัวเรา ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตัวเองเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างเข้าใจมากขึ้น

 

ด้วยความร่วมมือของเยาวชน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วม เช่น องอาจ คล้ามไพบูลย์, ศิริพงษ์ รัสมี, ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์, จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ และ เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และภาคประชาชนอย่างแท้จริง

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories