×

นพ.ยง ชวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิดอย่างน้อย 2 รอบ ตอบแบบสอบถามเพื่องานวิจัย

โดย THE STANDARD TEAM
13.01.2023
  • LOADING...
ยง ภู่วรวรรณ

วันนี้ (13 มกราคม) นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ประเด็น ‘ขอเชิญชวนผู้ที่ป่วยหรือติดเชื้อโควิด 2 ครั้ง ตอบแบบสอบถามเพื่องานวิจัย’

 

นพ.ยงระบุว่า ปัจจุบันโรคโควิดได้เริ่มมีการติดเชื้อซ้ำหรือมีการติดเชื้อเป็นครั้งที่ 2 มากขึ้น ทางศูนย์ฯ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาลักษณะของการติดเชื้อซ้ำของโรคโควิดครั้งที่ 2

 

การศึกษาครั้งนี้จะมีการให้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีการเก็บข้อมูลในรายละเอียดของท่านเพื่อนำไปวิเคราะห์ลักษณะทางประชากร เช่น ประวัติการฉีดวัคซีนก่อนและหลังการติดเชื้อทั้ง 2 ครั้ง รวมทั้งความรุนแรงของโรคในแต่ละครั้ง และผลที่เกิดขึ้นของการติดเชื้อซ้ำ เพื่อหาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิดซ้ำหรือติดครั้งที่ 2

 

ดังนั้นขอเรียนเชิญท่านที่มีประวัติเคยติดเชื้อโควิดมาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เข้าร่วมตอบแบบสอบถามในกูเกิลฟอร์ม โดยผลการศึกษาวิจัยจะนำไปเผยแพร่ในภาพรวม แต่จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามนี้

 

แบบสอบถามอยู่ใน QR Code หรือ Web Link: https://forms.gle/yRByK5qNeKEX8KZB6

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising