×

ยะลาคุมเข้มโควิด-19 ออกประกาศงดเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ งดกินอาหารในร้าน หลังพบผู้ติดเชื้อพุ่ง 31 ราย

โดย THE STANDARD TEAM
12.06.2021
  • LOADING...
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วานนี้ (11 มิถุนายน) จังหวัดยะลา ออกประกาศ ศบค.ยะลา ฉบับ 89 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดยะลา และมาตรการเกี่ยวกับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีสาระสำคัญ 2 ข้อ

 

  1. มาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดยะลา งดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดยะลา เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้แจ้งต่อหัวหน้าด่านตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านตรวจ เพื่อใช้ดุลยพินิจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดยะลาสแกน QR Code (YALA Safe Alert) ณ ด่านตรวจรอยต่อพื้นที่จังหวัด และให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ได้แก่ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยทันที เพื่อพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน ทั้งนี้ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจสอบยานพาหนะที่เดินทางเข้าจังหวัดยะลาทุกคัน และให้ถือปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นอย่างเคร่งครัด

 

  1. มาตรการเกี่ยวกับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้ร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ร้านน้ำชา กาแฟ รวมทั้งร้านจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ งดมิให้รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มในร้าน โดยให้จำหน่ายในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น และเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 22.00 น. โดยให้ผู้บริการจัดทำเครื่องหมายการเว้นระยะการเข้าคิว ซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและความแออัดของผู้รับบริการ จัดให้มีจุดบริการล้างมือหรือเจลล้างมือให้ผู้รับบริการก่อนเข้าใช้บริการ และให้ผู้บริการและผู้รับบริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา


ทั้งนี้ตามข้อ 1 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน-7 กรกฎาคม 2564 และข้อ 2 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2564

 

จากข้อมูลเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 จังหวัดยะลามีผู้ป่วยรายใหม่ 31 ราย แบ่งเป็น อำเภอเบตง 6 ราย, อำเภอยะหา 13 ราย, อำเภอเมือง 3 ราย (ตำบลสะเตงนอก), อำเภอธารโต 9 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 485 ราย รักษาหาย 304 ราย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising