×

IMD เผยอันดับความสามารถการแข่งขัน 2019

30.05.2019
  • LOADING...

World Competitveness Center ภายใต้ IMD เผยการจัดอันดับขีดความสามารถในของ 63 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ปีนี้สิงคโปร์แซงหน้าสหรัฐอเมริกา คว้าอันดับ 1 ไปได้ ขณะที่ประเทศไทยปรับอันดับดีขึ้น 5 อันดับ โดยดัชนีด้านโครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ในระดับที่ดีขึ้น ขณะที่ด้านประสิทธิภาพเอกชนปรับอันดับลดลง ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ รัฐบาลไทยได้แก้ไขกฎหมายหลายฉบับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวมากขึ้น ขณะเดียวกันงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาก็เพิ่มขึ้นเป็น 0.8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ด้วย

 

 

ภาพประกอบ: ณัฐชา แก้วสะอาด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising