×

‘คุณเป็นผู้ป่วยสีไหน’ ตารางตรวจสอบอาการเบื้องต้นเพื่อจัดวิธีรักษาที่เหมาะสม

30.07.2021
  • LOADING...
คุณเป็นผู้ป่วยสีไหน

หากการจัดการถูกวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจผู้ติดเชื้อโควิด และการเข้ารับการรักษาโรคในโรงพยาบาลจะเข้าถึงและเพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยทุกคน แต่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายวันตั้งแต่การระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 แสดงให้เห็นถึงจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นทะลุ 15,000 รายต่อวัน 

 

ท่ามกลางตัวเลขที่สูงขนาดนี้ ส่งผลกระทบให้หลายโรงพยาบาลงดรับตรวจชั่วคราว รวมถึงปรากฏการณ์เตียงไม่พอต่อความต้องการของผู้ป่วย ทำให้กรมการแพทย์เองต้องออกนโยบายใหม่ อนุญาตให้ผู้ป่วยสามารถซื้อ Antigen Test Kit ไปตรวจเองที่บ้านได้ และหากอาการไม่รุนแรงก็สามารถขอแยกรักษาเองแบบ Home Isolation ตามข้อกำหนดได้เลย 

 

ต่อเนื่องจากการประกาศของกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาชี้แจงอาการผู้ป่วยแบ่งออกเป็นสามระดับตามความรุนแรง ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง ให้ผู้ป่วยที่เจอผลว่าติดโควิดแน่ๆ ตรวจสอบอาการเบื้องต้น หากอาการของคุณจัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว สามารถรักษาแบบ Home Isolation ได้ แต่หากมีอาการตามกลุ่มสีเหลืองหรือสีแดง ควรได้รับการรักษาจากโรงพยาบาล 

 

อย่างไรก็ตามต่อให้คุณจะอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว แต่ต้องมั่นใจว่าสถานที่รักษาตัวสามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ง่าย และหมั่นสังเกตอาการอยู่เสมอทุกๆ วัน หากทรุดควรติดต่อโรงพยาบาลทันที 

 

อ่านต่อ ‘ปฏิบัติตัวอย่างไร? หากตรวจ Antigen Test Kit แล้วผลเป็นบวก’ 

 

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

อ้างอิง: 

  • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising