×

งานวิจัยเผย เรากำลังแชร์แบคทีเรียกับผู้โดยสารคนอื่นๆ ขณะใช้รถไฟใต้ดิน

02.08.2018
  • LOADING...

Gianni Panagiotou จากมหาวิทยาลัยฮ่องกงและคณะ ได้ทำการศึกษาวิจัยพบว่า รถไฟฟ้าใต้ดินแต่ละเส้นทางแต่ละขบวน จะมีกลุ่มของจุลินทรีย์อย่างแบคทีเรียกระจายตัวอยู่ ดังนั้นบรรดาผู้โดยสารที่เข้าใช้บริการรถไฟใต้ดินตลอดทั้งวัน จะยิ่งทำให้เกิดการผสมรวมกันของแบคทีเรียหลากหลายชนิดเพิ่มมากขึ้น

 

พวกเขาได้ทำการทดลองให้อาสาสมัครทำความสะอาดมือและฆ่าเชื้อก่อนขึ้นรถไฟใต้ดิน โดยให้ใช้มือสัมผัสห่วงจับหรือราวจับต่างๆ และใช้เวลาอยู่ในขบวนนานราว 30 นาที ก่อนที่จะทำการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบพบแบคทีเรียและยีสต์ถึง 140 สปีชีส์ในชั่วโมงเร่งด่วนในตอนเช้า และจะลดจำนวนลงเหลือ 48 สปีชีส์ในช่วงเย็น โดยจะเพิ่มจำนวนและกระจายอยู่ทั่วบริเวณโดยรอบ ซึ่งการแพร่กระจายส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นตั้งแต่สถานีต้นทาง

 

สถานีที่ตรวจพบแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในดินและมียีนต่อต้านยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่คือ สถานีทางตอนเหนือของ Ma On Shan line และเส้นทางสายตะวันออก (East Rail line) ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวที่เชื่อมต่อเกาะฮ่องกงกับจีนแผ่นดินใหญ่

 

โดยการทดลองที่เกิดขึ้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับงานวิจัยเรื่องแบคทีเรียในสถานีรถไฟใต้ดินเมืองบอสตันก่อนหน้านี้ อีกทั้ง Chris Mason ผู้ศึกษาวิจัยการกระจายตัวของแบคทีเรียในสถานีรถไฟใต้ดินมหานครนิวยอร์ก จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล เผยว่า “งานศึกษาต่างๆ เหล่านี้เป็นเหมือนแผนที่แบคทีเรีย รวมถึงข้อมูลของยีนต่อต้านยาปฏิชีวนะในสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลก ซึ่งตอนนี้เรายังไม่สามารถบอกได้ว่ามีชนิดไหนบ้างที่มีความสำคัญหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์มากที่สุด”

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories