×

เริ่มจ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟบัตรคนจนเดือนแรก 18 กุมภาพันธ์นี้ ประเดิมเดือนแรก 147 ล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
15.02.2019
  • LOADING...
ค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรคนจน

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่ามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีอีก 1 มาตรการที่กรมบัญชีกลางกำลังดำเนินการ คือมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา โดยผู้มีสิทธิ์ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาคไว้แล้ว จะได้รับความช่วยเหลือตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงกันยายน 2562

 

การใช้สิทธิ์ตามมาตรการดังกล่าว ผู้มีสิทธิ์จะต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาไปก่อนตามใบแจ้งหนี้ประจำเดือนที่เรียกเก็บจากการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาของเดือนธันวาคม 2561 ถึงกันยายน 2562 โดยกรมบัญชีกลางจะประมวลผลข้อมูลการใช้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา โดยให้ครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ต่อเดือน และจะโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้าและน้ำประปาเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ตามจำนวนที่ผู้มีสิทธิ์ได้ชำระไว้ตามจริงในเดือนถัดไปหลังจากผู้มีสิทธิ์ได้ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ โดยจะจ่ายทุกๆ วันที่ 18 ของเดือน เริ่มจ่ายเดือนแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

 

อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวต่อว่า กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งเป็นยอดการใช้จ่ายของผู้มีสิทธิ์ที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาไม่เกินวงเงินที่กำหนดในเดือนธันวาคม 2561 โดยจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเดือนแรกให้กับผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 2,281 ราย เป็นเงิน 345,642 บาท, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 826,762 ราย เป็นเงิน 144,546,378 ล้านบาท, การประปานครหลวง จำนวน 4,186 ราย เป็นเงิน 278,161 บาท และการประปาส่วนภูมิภาคจำนวน 26,287 ราย เป็นเงิน 1,819,446 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 146,989,627 บาท

 

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ยังสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพิ่มเติมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี ลงทะเบียนรับสิทธิ์กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) www.mea.or.th และการประปานครหลวง (กปน.) www.mwa.co.th ส่วนต่างจังหวัดลงทะเบียนรับสิทธิ์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) www.pea.co.th และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) www.pwa.co.th หรือที่สำนักงานการไฟฟ้าและสำนักงานประปาทุกแห่ง ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้มีรายได้น้อยที่รัฐบาลมุ่งหวังช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: thestandard.co/power-utilities-not-exceed-free-10-months

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising