×

Welcome to Ratchaprasong นักท่องเที่ยวคึกคักต้อนรับวันหยุดยาว

โดย THE STANDARD TEAM
27.07.2022
  • LOADING...
ราชประสงค์

ภาพของนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติเดินเที่ยวในย่านการค้าถนนราชประสงค์ ซึ่งเป็นย่านธุรกิจและไลฟ์สไตล์สำคัญของประเทศ เป็นสัญญาณที่ทำให้รู้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังจะฟื้นคืน ทำไมถึงต้องเป็น ‘ราชประสงค์’

 

ด้วยรูปแบบการเดินทางที่เชื่อมต่ออย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นรถสาธารณะ รถไฟฟ้า เรือ ความโดดเด่นในรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คน ที่มีตั้งแต่ลูกจ้างรายวันไปจนถึงพนักงานในตึกสูง การประกอบธุรกิจการค้าที่สร้างรายได้ให้กับประเทศหลากหลายรูปแบบในย่านเดียว ตั้งแต่สินค้าแบรนด์เนมจนถึงสินค้าราคาส่ง ถนนเส้นนี้จึงเรียกว่าตอบโจทย์นักท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบมากที่สุด

 

ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่มีวันหยุดพิเศษหลายวันเหมือนเช่นสัปดาห์นี้ ย่านการค้า แหล่งช้อปปิ้งที่เป็นที่นิยมอย่างย่านราชประสงค์จึงดูคึกคักมากเป็นพิเศษ THE STANDARD ได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่านักท่องเที่ยวส่วนมากในช่วงนี้คือนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม มาเที่ยวแบบทัวร์ กิจกรรมหลักนอกจากเลือกซื้อสินค้ากลับประเทศ คือการสักการะพระพรหมเอราวัณที่บริเวณสี่แยก

 

ราชประสงค์มีความสำคัญมากในด้านแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้วยความพร้อมและครบวงจรของความเป็นย่านการค้า ที่ประกอบด้วยศูนย์การค้า ร้านค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม โดยปัจจุบันมีห้องพักโรงแรมระดับ 5 ดาว กว่า 4,000 ห้อง พื้นที่ช้อปปิ้งรวม 884,200 ตารางเมตร ร้านค้าภายในย่าน 5,500 ร้านค้า และอาคารสำนักงาน 169,000 ตารางเมตร 

 

ราชประสงค์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising