×

COVID-19 Fact: การสวมถุงมือยางไม่ช่วยป้องกันโควิด-19

26.03.2020
  • LOADING...

ระยะนี้มีหลายคนเลือกสวมถุงมือยางเวลาออกนอกบ้านเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 จากการสัมผัสสิ่งของต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะ เช่น ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ฯลฯ มองผิวเผินเหมือนปลอดภัย ทว่าองค์การอนามัยโลกกลับบอกว่า การสวมถุงมือยางไม่ช่วยป้องกันโควิด-19 อย่างที่เราคิด

 

ประเด็นนี้องค์การอนามัยโลกให้เหตุผลว่า แม้การสวมถุงมือยางจะทำให้มือเราสะอาด ปราศจากเชื้อโรคใดๆ แต่ตราบใดที่คุณยังจับหรือสัมผัสใบหน้าผ่านถุงมือที่ปนเปื้อน ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสได้เหมือนเดิม 

 

ฉะนั้นทางที่ดีควรล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลล้างมือเป็นประจำ หลังสัมผัสพื้นผิวสาธารณะ หรือก่อนสัมผัสส่วนต่างๆ ของใบหน้า จะสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

 

ภาพประกอบ: กริน วสุรัฐกร

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories