×

หมอวรงค์ นำทีมเปิดตัว ‘กลุ่มไทยภักดี’ พร้อมประกาศ 6 จุดยืน 3 ข้อเรียกร้อง

19.08.2020
  • LOADING...
กลุ่มไทยภักดี

วันนี้ (19 สิงหาคม) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม นำทีมแถลงข่าวเปิดตัวกลุ่ม ‘ไทยภักดี’ พร้อมเปิดคำแถลงการณ์ที่เป็นจุดยืนของกลุ่มไทยภักดีจำนวน 6 ข้อ ดังนี้

 

ข้อ 1 ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพราะเชื่อว่าสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับวัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ วิถีไทย ที่มีรากเหง้ามากว่า 800 ปี เป็นสมดุลที่ลงตัวกับสังคมไทย ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ และนำมาซึ่งความสงบสุขของสังคมไทย ซึ่งพิสูจน์ได้จาก ไม่เคยมีคนไทยอพยพลงเรือ หนีร้อนไปพึ่งเย็นที่ประเทศอื่น มีแต่ประเทศรอบบ้านเรา อพยพมาอยู่เมืองไทย

 

ข้อ 2 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ถือว่ารูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตย์เป็นประมุข เป็นรูปแบบการปกครองที่สอดคล้องกับสังคมไทย ต่อต้านการปกครองระบอบประธานาธิบดี ต่อต้านระบบสมาพันธรัฐ การแบ่งแยกประเทศ แต่ไม่ปฏิเสธการกระจายอำนาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ข้อ 3 ยืนยันที่จะพัฒนาประเทศบนพื้นฐานหลักวิถีไทย และสืบสานความเป็นไทย

 

ข้อ 4 เชื่อว่ากลุ่มทุนผูกขาด เป็นปัญหาสำคัญต่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชน

 

ข้อ 5 สนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยของคนทุกกลุ่มรวมทั้งเกษตร เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ

 

ข้อ 6 ไม่ปฏิเสธการลงทุนจากต่างชาติ ไม่ปฏิเสธทุนใหญ่ แต่ต้องวางรากฐานชาติด้วยการพึ่งพาตนเอง โดยใช้หลักการเศรษฐกิจพอพียง เพราะอดีตที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างไร ประเทศไทยก็อยู่รอดได้บนหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

“ทางกลุ่มไทยภักดี จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ภักดีทุกท่านร่วมพลังกัน ในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการสมัครป็นสมาชิกกลุ่มไทยภักดี ซึ่งวิธีการสมัครไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อน ทุกอย่างสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้” นพ.วรงค์ กล่าว

 

ทั้งนี้ ในงานแถลงข่าว นพ.วรงค์ ยังได้เสนอ 3 ข้อเรียก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

  1. ต้องไม่ยุบสภา เพราะวิกฤตโควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดหนักทั่วโลก และการแก้ปัญหาผลกระทบด้านเศรษฐกิจยังไม่ลุล่วง ความเสี่ยงต่อการระบาดซ้ำรอบสองในไทยยังมีขณะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤตการระบาดอย่างหนัก ขณะที่ผลกระทบจากการหดตัวและล่มสลายทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวยังถือเป็นเรื่องใหญ่ การทำธุรกรรมและสภาพคล่องในระบบไม่อาจกลับมาเป็นปกติ ปัญหากับดักหนี้ทั้งธุรกิจรายใหญ่ รายย่อย คนตกงานเพิ่มขึ้นจากหลักแสนเป็นล้าน การพึ่งพิงการส่งออก การพึ่งพิงการท่องเที่ยวที่เป็นสัดส่วนหลักของจีดีพีประเทศไม่อาจทำได้ แนวทางแก้ปัญหาที่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์มาเน้นความเข้มแข็งของการพึ่งพาตนเองตั้งแต่ระดับฐานราก จนถึงความมั่นคงของโลกาภิวัตน์แบบภูมิภาค สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องมีความต่อเนื่องของรัฐบาลและนโยบายต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ได้มีผลงานบริหารจัดการวิกฤตโควิด-19 ในประเทศจนเป็นที่ประจักษ์ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ติดอันดับ 1 ของประเทศที่ฟื้นตัวดีที่สุดในโลก

 

  1. ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม กับกลุ่มบุคคลทุกอายุ ทุกกลุ่มที่เสนอการแก้ไขปัญหาว่าด้วยสถาบันกษัตริย์อันไม่ชอบด้วยหลักการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งแกนนำ ผู้ปราศรัย กลุ่มอาจารย์ กลุ่มการเมือง เพื่อคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย และการใช้เสรีภาพที่ไม่ก้าวล่วงขอบเขตใดๆ ตามอำเภอใจ

 

  1. ต้องไม่แก้รัฐธรรมนูญ 2560 โดยปราศจากฉันทามติของประชาชนที่ลงประชามติไปแล้ว เพราะถือเป็นรัฐธรรมนูญที่เสริมสร้างกระบวนการประชาธิปไตยมากที่สุด ด้วยเหตุผลคือ 

 

ระบบไพรมารี (Primary Vote) ในการเลือก ส.ส. เขตจะสร้างกระบวนการประชาธิปไตยในพื้นที่ สลายวัฒนธรรมผูกขาดของพรรคการเมืองเดิม และ ส.ส. เดิมที่มีอิทธิพลในพื้นที่ที่สืบอำนาจจากผัวสู่เมีย จากพ่อสู่ลูก เพราะเปิดโอกาสให้ผู้สมัครใหม่ที่ทำงานในพื้นที่สามารถเสนอตัวเป็นคู่แข่ง ซึ่งในแต่ละเขต ผู้สมัคร 5-6 คนจากพรรคต้องทำงาน ‘หาเสียง’ จริงอย่างต่อเนื่องตลอดปี ไม่ใช่หวังมา ‘ซื้อเสียง’ ตอนเลือกตั้ง และทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ระบบ Primary Vote ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อจะกระจายอำนาจสู่สมาชิกพรรคทุกคน เพื่อร่วมเสนอชื่อและลงคะแนนเลือก ซึ่งเป็นการลดอำนาจรวมศูนย์ของเจ้าของพรรค นายทุนพรรค และผู้บริหารพรรคการเมือง

 

ซึ่งสอดรับกับระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม จะลดทอนอำนาจของระบบธนกิจการเมืองของนายทุนเลือกตั้ง นักเลือกตั้งอาชีพของพรรคการเมืองใหญ่ โดยทำให้พรรคเล็กที่มีอุดมการณ์ ความรู้ ความมุ่งมั่น เสนอตัวเป็นตัวเลือกที่มีโอกาสชนะได้ อีกทั้งยังเป็นการคัดกรองให้พรรคการเมืองเฟ้นหาตัวผู้สมัครด้วยอุดมการณ์ที่ตรงกัน ไม่ใช่ระบบมุ้ง ระบบสายที่พรรคไปทาง คนไปทาง รวมถึงทำให้พรรคการเมืองต้องให้ความสำคัญกับทุกเขตเลือกตั้งทั้งประเทศ ไม่ใช่เฉพาะเขตที่เป็นฐานเสียงเดิมของตนเท่านั้น

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising