×

ขั้นตอนการยื่นฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศ (สำหรับ 76 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพฯ)

09.08.2021
 • LOADING...
ศึกษาต่อต่างประเทศ

สำหรับนักศึกษาไทยที่กำลังจะไปศึกษาต่อต่างประเทศในปีนี้ อาจเกิดปัญหาล่าช้าเพราะยังไม่ได้ฉีดวัคซีนครบตามกำหนดของแต่ละประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ทาง ศบค. ได้มีแถลงการณ์เกี่ยวกับแนวทางสำหรับนักเรียน/นักศึกษา สามารถยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนได้แล้ว โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ (เฉพาะ 76 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพฯ)

 

หมายเหตุว่าระบบสำหรับ 76 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ของสัปดาห์ที่สองของเดือนเท่านั้น (เช่น เริ่มวันนี้ 9-13 สิงหาคม 2564) และตัดรายชื่อเวลา 18.00 น. ของทุกวัน โดยผู้ยื่นความประสงค์จะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนหลังเวลา 18.00 น.  

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมแนบ

 1. สำเนาบัตรประชาชน/พาสปอร์ต
 2. เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งจาก (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย/โรงเรียน
  • สำเนาใบจ่ายเงินค่าเทอม
  • สำเนาใบเกรด
  • สำเนาใบตอบรับเข้าศึกษา 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

 1. กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารในเว็บไซต์
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 3-5 วัน 
 3. รอรับอีเมล/SMS ภายหลังการตรวจสอบ
 4. นัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนผ่าน SMS เบอร์โทรศัพท์ที่แจ้ง 

 

สำหรับกรุงเทพฯ อ่านต่อได้ที่ 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising