×

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผู้สัมผัสเสี่ยงตลาดบางแคต่อเนื่องวันที่สอง วันแรกลงเข็มแล้ว 705 ราย ตั้งเป้า 6,000 ราย ภายใน 21 มี.ค. นี้

18.03.2021
  • LOADING...
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผู้สัมผัสเสี่ยงตลาดบางแคต่อเนื่องวันที่สอง วันแรกลงเข็มแล้ว 705 ราย ตั้งเป้า 6,000 ราย ภายใน 21 มี.ค. นี้

วันนี้ (18 มีนาคม) ชวินทร์  ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนบริเวณตลาดบางแค กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ณ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ เขตบางแค ตั้งแต่วันที่ 17-21 มีนาคม ซึ่งผลการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ในวันแรก (17 มีนาคม) มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 744 ราย ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงไปแล้ว 705 ราย แบ่งเป็นคนไทย 258 ราย ต่างด้าว 447ราย ส่วนอีก 39 รายที่คัดกรองไม่ผ่านเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อมรับวัคซีน เช่น มีความดันโลหิตสูง ซึ่งผู้ที่รับวัคซีนมีอาการไม่พึงประสงค์ 13 ราย เช่น หน้ามืด เวียนศีรษะ แต่ทุกรายมีอาการปกติหลังได้พัก 30 นาที

 

ชวินทร์ กล่าวด้วยว่า จากการให้บริการวัคซีนเมื่อวานนี้พบปัญหา และได้ดำเนินการแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น เช่น การปรับสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการให้คล่องตัวมากขึ้น ได้แก่ การเพิ่มจุดลงทะเบียน การขยายที่นั่งพักสังเกตอาการ โดยเพิ่มเก้าอี้จาก 200 ตัว เป็น 300 ตัว เพื่อรองรับอย่างเพียงพอ และจัดเพิ่มพัดลมให้มีอากาศถ่ายเท เปิดพัดลมดูดอากาศด้านบน และมีการเว้นระยะห่างระหว่างกันตามหลัก Social Distancing และจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะติดเชื้อนำไปทิ้งเพื่อกำจัดขยะติดเชื้อทุกวัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน นอกจากนี้ ยังได้ประสานขอล่ามภาษาเมียนมาเพิ่มเติมจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อสื่อสารกับแรงงานชาวเมียนมาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วย 

 

สำหรับหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ดังกล่าว จะให้บริการฉีดวัคซีนกับผู้ค้า และแรงงานในตลาดที่ผ่านการคัดกรองว่ามีความเสี่ยงสูงทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติ จำนวนประมาณ 6,000 คน ตั้งแต่วันที่ 17-21 มีนาคมนี้ ซึ่งในเบื้องต้นสามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้วันละ 1,000 คน และสามารถเพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีคนมารับบริการจำนวนมาก สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดในรอบนี้จะฉีดเข็มที่สองอีกครั้งช่วงวันที่ 7-11 เมษายนนี้

 

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising